Aankomende Masterstudenten

Voor Aankomende Masterstudenten

Welkom bij de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam!

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie om goed voorbereid te kunnen starten met je studie. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via contact@vu.nl.

Wij kijken uit naar je komst en wensen je alvast veel plezier en succes met je studie!

Algemene informatie

Afronden van je inschrijving voor 31 augustus 2019
Zorg ervoor dat je uiterlijk op 31 augustus 2019 volledig ingeschreven staat voor je opleiding. Je kunt via het Statusoverzicht in VUnet snel zien aan welke eisen of verplichtingen je nog moet voldoen voor een volledige inschrijving.

Je inschrijving is altijd pas definitief als in Studielink in het blokje ‘mijn opleidingen’ de status ‘ingeschreven’ staat. Als je in Studielink of VUnet iets doet voor je aanmelding en inschrijving, is het de volgende dag zichtbaar in het statusoverzicht. Op de genoemde deadline wordt streng toegezien, dus regel dit op tijd en houd je mailboxen (je VU en je privé e-mail) goed in de gaten, want via e-mail ontvang je belangrijke berichten rondom de status van je inschrijving.

Als je inschrijving definitief is, ontvang je binnen twee tot vier weken een Bewijs van Inschrijving.

Waar vind je het statusoverzicht van je inschrijving?
  1. Log in op VUnet.
  2. Ga via ‘Aanmelding Afronden’ naar de betreffende opleiding.
  3. Klik onder ‘Status’ op ‘Check status’.
  4. Je kunt per vereiste zien of er nog een actie van jou wordt verwacht.

Vragen?
Heb je vragen over je inschrijving? Stel ze aan de Studentenbalie.

Studentenbalie
Op veel vragen rondom je studie vind je de antwoorden op VUnet. Voor complexe zaken die je niet via VUnet kunt afhandelen, kun je terecht bij de Studentenbalie op de begane grond in het hoofdgebouw.

Coördinatoren en studieadviseurs
Elke track binnen de opleiding heeft een trackcoördinator. Bij hem of haar kun je terecht voor inhoudelijke vragen over je studie.

Voor vragen of advies bij persoonlijke omstandigheden die je hinderen bij het studeren, bij studievertraging en voor vragen over studievaardigheden of keuzes binnen je studie kun je terecht bij je studieadviseur. Er is een inloopspreekuur voor korte vragen. Is er meer tijd nodig, maak dan een afspraak. Kijk op VUnet voor meer informatie over Studieadviseurs.

Studeren met een functiebeperking
Een functiebeperking, zoals een chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking, hoeft een succesvolle studie niet in de weg te staan. Als je op grond van je beperking hulp nodig hebt bij je studie, dan kun je bij verschillende personen terecht. In de eerste plaats bij de studieadviseurs.

Als je last hebt van problemen als faalangst, studiestress of (af)studeerproblemen, dan kun je ook terecht bij een van de VU-studentenpsychologen. Meer informatie over Studeren met een functiebeperking vind je op VUnet.

Je bent verplicht je in te tekenen voor alle colleges en (her)tentamens. Dit gaat via VUnet. De colleges van de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven, komen terecht in je persoonlijke rooster.

Intekentermijn
Intekenen voor colleges in periode 1 kan vanaf 15 juli tot en met de eerste week van de onderwijsperiode (uiterlijk 9 september). Voor de andere periodes sluit de termijn voor inschrijving drie weken voor aanvang van de onderwijsperiode.

Wanneer de intekentermijn voor een vak nog niet geopend is, dan kun je het vak via de intekenmodule in VUnet in je studieplan zetten. Let op: plannen is niet hetzelfde als intekenen! Als je vakken hebt gepland, moet je zelf nog intekenen voor de vakken, de onderwijsactiviteiten en tentamens. Dit gebeurt niet automatisch. Meer informatie over intekenen lees je op VUnet.

Hertentamens
Als je je hebt ingetekend voor een vak, ben je automatisch ook aangemeld voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak, maar niet voor een eventuele herkansing. Als je een schriftelijk hertentamen moet doen, dan moet je je daarvoor apart intekenen. Intekenen is mogelijk tot 14 dagen voor het hertentamen.

Tip!
Zet de intekendeadlines in je agenda of als een herinnering in je telefoon Als je je namelijk niet op tijd intekent voor onderwijs en tentamens, kun je hier niet aan deelnemen!

VUnet-ID en VUnet
Het VUnet-ID is jouw gebruikersnaam met wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot allerlei digitale services zoals VUnet en Canvas.

VUnet is een belangrijke bron van informatie tijdens je studie. Via dit studentenportaal vind je alle voor jou relevante informatie zoals je e-mail, je persoonlijke rooster, cijfers voor tentamens, belangrijke mededelingen en een link naar de studiegids. Verder tref je op de homepage van VUnet VU-nieuws en ander nieuws uit de universitaire wereld aan. Inloggen doe je met je VUnet-ID, dat je inmiddels hebt ontvangen. Als je je VUnet-ID kwijt bent, dan kun je terecht bij de Studentenbalie. Neem je collegekaart of legitimatie mee.

VU e-mail
Elke student krijgt een persoonlijk VU e-mailadres, dat als volgt is opgebouwd: studentnummer@student.vu.nl. Je kunt e-mails lezen en versturen door met je VUnet-ID in te loggen op VUnet. De VU verstuurt e-mail die te maken heeft met je studie altijd naar je VU-mail. Als je geen belangrijke informatie wilt missen over je opleiding, is het belangrijk om je mail goed in de gaten te houden. Wil je niet elke keer opnieuw inloggen? Laat je VU-mail dan automatisch forwarden naar je persoonlijke mailadres.

Canvas
Canvas is de digitale leeromgeving van de VU. Voor ieder vak is er in Canvas een cursus aangemaakt, waar je automatisch toegang toe hebt als je ingetekend bent voor een vak. Op Canvas vind je de studiehandleiding van het vak en voorbeelden van tentamenvragen, houdt de docent je op de hoogte van de voortgang en zal je ook soms opdrachten in moeten leveren. Ook zetten docenten vaak na een hoorcollege de collegesheets op Canvas, zodat je die thuis nog eens kunt bestuderen.

Studiegids en Rooster
In de online studiegids vind je informatie over de inhoud van je vakken, toetsvormen en welke literatuur je nodig hebt. Ook vind je hier de Onderwijs-en examenregelingen van jouw opleiding. Het rooster van je opleiding is te vinden op rooster.vu.nl.

Vrijstellingen
Denk je in aanmerking te komen voor (een) vrijstelling(en), bijvoorbeeld op basis van een vorige opleiding? Vraag deze dan ruim vóór aanvang van het desbetreffende vak aan bij de examencommissie van je opleiding. Je doet dit via VUnet.

Extra vakken
Als je aan de VU extra vakken wilt volgen buiten je verplichte programma, dan teken je je hiervoor in via ‘extra-curriculaire vakken’. Uiteraard moet je wel voldoen aan de ingangseisen van het vak. Kijk daarvoor bij de vakbeschrijving in de online studiegids.

Als je een (extra) vak buiten je eigen opleiding volgt en je wilt dit vak opnemen in je programma, dan is toestemming van de examencommissie nodig. Volg je dat vak bij een andere onderwijsinstelling, dan dien je er bovendien zelf voor te zorgen dat de VU de beschikking krijgt over het behaalde resultaat en de studiepunten, zodat de resultaten opgenomen kunnen worden in je dossier.

Topsport en andere topprestaties
Sporten op topniveau of andere topprestaties en een druk studieprogramma gaan niet altijd makkelijk samen. Daarom heeft de VU een Topprestatieregeling voor studenten die op sportief of cultureel niveau een topprestatie leveren. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming bij studievertraging of gebruikmaken van faciliteiten die je helpen om studievertraging te beperken.

The Boardroom
The Boardroom is een programma van high-level masterclasses voor maximaal 20 masterstudenten. Om de drie weken deelt een prominente VU-alumnus vanuit zijn expertise en ervaring unieke kennis en vaardigheden met jou. Een VU-wetenschapper verzorgt een inleiding op het onderwerp. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties en ontwikkelt vaardigheden die je tijdens je studie niet vanzelfsprekend meekrijgt.

The Boardroom vindt plaats in de avonduren en vraagt actieve inzet. Het programma loopt van oktober tot juni. Solliciteren voor The Boardroom kan vanaf 1 augustus tot en met 1 oktober.

Promoveren?
Overweeg je om na je master verder te studeren en te promoveren? Kijk dan op de website van de Graduate School of Religion and Theology. Je vindt daar alle informatie over promotieonderzoek, toelatingsvoorwaarden en het aanbod van PhD-onderwijs en -trainingen. Voor meer informatie stuur een e-mail sturen naar het secretariaat van de Graduate School of maak een afspraak met één van onze hoogleraren en/of stafleden.

Naast je studie kun je lid worden van een studievereniging of genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die de VU biedt.

Jouw mening telt
Wil jij meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Dan is de Facultaire Studentenraad echt iets voor jou.


Opleidingsspecifieke informatie

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

’s Ochtends vindt de facultaire opening van het academisch jaar plaats. Lees het volledige programma van de opening op VUnet.

’s Middags is de introductie van je opleiding:

TijdstipActiviteitLocatie
12.45 - 13.45 uurAlgemene informatie door:
- opleidingsdirecteur prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
- studieadviseur drs. E. W. de Bruin
HG-05A33
13.45 - 14.00 uurPauze
14.00 - 15.30 uurKennismaken en voorlichting in groepen per specialisatie:
- Spiritual Care

HG-15A16

- Exploring a DisciplineHG-01A58

- Peace, Trauma and ReligionHG-02A36

- MediaHG-01A32

- Building Interreligious RelationsHG-02A37

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk dus ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.


Hermeneutics
Voor alle masterstudenten die in de eerste periode Hermeneutics volgen, wordt in de eerste week van september het verplichte onderdeel 'Crash Course Religious Literacy' georganiseerd.

Gespreid over vijf volle dagen (3, 4, 5, 6 en 13 september) krijgen studenten een intensieve inleiding op de vijf wereldgodsdiensten, hun geschiedenis, rituelen en teksten.
Het lokaal is gereserveerd vanaf 9.00 uur, maar de colleges starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur 's middags. Kijk in je rooster voor het juiste lokaal. Meer informatie over de inhoud van de colleges vind je in de digitale leeromgeving Canvas.

Let op: alle andere colleges vervallen in deze eerste week van september, ook als ze nog in het rooster staan!

Deeltijdstudenten of studenten die niet in staat om de sessies bij te wonen, krijgen een vervangende literatuuropdracht.

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

’s Ochtends vindt de facultaire opening van het academisch jaar plaats. Lees het volledige programma van de opening op VUnet.

’s Middags is de introductie van je opleiding:

TijdstipActiviteitLocatie
12.45 - 13.45 uurAlgemene informatie door:
- opleidingsdirecteur prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
- studieadviseur drs. E. W. de Bruin
HG-05A33
13.45 - 14.00 uurPauze
14.00 - 15.30 uurKennismaking en voorlichting over het programma van de Research MasterHG-02A32

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk dus ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.


Hermeneutics
Voor alle masterstudenten die in de eerste periode Hermeneutics volgen, wordt in de eerste week van september het verplichte onderdeel 'Crash Course Religious Literacy' georganiseerd.

Gespreid over vijf volle dagen (3, 4, 5, 6 en 13 september) krijgen studenten een intensieve inleiding op de vijf wereldgodsdiensten, hun geschiedenis, rituelen en teksten.
Het lokaal is gereserveerd vanaf 9.00 uur, maar de colleges starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur 's middags. Kijk in je rooster voor het juiste lokaal. Meer informatie over de inhoud van de colleges vind je in de digitale leeromgeving Canvas.

Let op: alle andere colleges vervallen in deze eerste week van september, ook als ze nog in het rooster staan!

Deeltijdstudenten of studenten die niet in staat om de sessies bij te wonen, krijgen een vervangende literatuuropdracht.

Op maandag 2 september start het academisch jaar. Op deze eerste dag ontvang je belangrijke informatie over je studie en leer je je medestudenten en medewerkers van de opleiding kennen. Bij de onderdelen waar internationale studenten aanwezig zijn, is de voertaal Engels.

Let op: deze dag is onderdeel van je studie, je wordt geacht aanwezig te zijn.

’s Ochtends vindt de facultaire opening van het academisch jaar plaats. Lees het volledige programma van de opening op VUnet.

’s Middags is de introductie van je opleiding:

TijdstipActiviteitLocatie
12.45 - 13.45 uurAlgemene informatie door:
- opleidingsdirecteur prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
- studieadviseur drs. E. W. de Bruin
HG-05A33
13.45 - 14.00 uurPauze
14.00 - 15.30 uurBij voldoende belangstelling, voorlichting over de gekozen specialisatie.
NB Vindt voor studenten van de Hersteld Hervormde Kerk plaats op 30 september.
volgt

Let op: niet alle onderdelen staan in je rooster. Hou daarom dit programma aan!
Kijk dus ’s ochtends voor vertrek nog even of er geen last-minute wijzigingen zijn.


Hermeneutics
Voor alle masterstudenten die in de eerste periode Hermeneutics volgen, wordt in de eerste week van september het verplichte onderdeel 'Crash Course Religious Literacy' georganiseerd.

Gespreid over vijf volle dagen (3, 4, 5, 6 en 13 september) krijgen studenten een intensieve inleiding op de vijf wereldgodsdiensten, hun geschiedenis, rituelen en teksten.
Het lokaal is gereserveerd vanaf 9.00 uur, maar de colleges starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur 's middags. Kijk in je rooster voor het juiste lokaal. Meer informatie over de inhoud van de colleges vind je in de digitale leeromgeving Canvas.

Let op: alle andere colleges vervallen in deze eerste week van september, ook als ze nog in het rooster staan!

Deeltijdstudenten of studenten die niet in staat om de sessies bij te wonen, krijgen een vervangende literatuuropdracht.