Facultaire Studentenraad

Logo FSR Godgeleerdheid

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het aanspreekpunt voor studenten en vertegenwoordigt de studenten bij het faculteitsbestuur. Officieel is het de taak van de FSR om het bestuur advies te geven over 'een goede gang van zaken', studentenvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen.
Elk jaar, rondom februari, is het mogelijk om te solliciteren voor een functie binnen de FSR (alle studenten van de faculteit kunnen zich hier voor beschikbaar stellen). Lijkt het je leuk om een belangrijke rol binnen de faculteit in te nemen en meteen je CV op te krikken? Neem dan contact met ons op.

De Facultaire Studentenraad behartigt de belangen van de studenten van de Faculteit Religie en Theologie. Om dit op de juiste manier te kunnen realiseren hebben we jullie nodig. Heb jij ideeën, problemen of iets anders wat je graag ziet gebeuren of veranderen? Stuur ons dan een e-mail, spreek ons aan in de wandelgangen of laat van je horen via Facebook of Twitter.

Raadsleden

Voorzitter
Ik ben Samed Yildirim, derdejaarsstudent religiewetenschappen met islam als specialisatie. Voor dit academisch jaar ben ik de voorzitter van de studentenraad (FSR) van de Faculteit Religie en Theologie en zodoende is het mijn taak om aanspreekpunt te zijn voor het faculteitsbestuur (FB) en de onderdeelcommissie (ODC). Daarnaast ben ik portefeuillehouder Organisatie en Financiën. Dit wil zeggen dat ik me zal concentreren op de begroting, strategie en structuur van FSR, en op de OER’en en overige beleidsstukken.

Vicevoorzitter
Mijn naam is Regina van de Wall. Ik ben tweedejaars theologiestudente en volg het algemene traject aan het baptistenseminarie. Tevens ben ik vicevoorzitter van de studentenraad. Hiervoor woon ik presidia en vergaderingen bij, en ik heb nauw contact met de universitaire raad en andere FSR'en. Als raadslid heb ik de portefeuille Onderzoek en Onderwijs op me genomen en dus zie ik vooral toe op de kwaliteit van het onderwijs voor alle studenten.

Secretaris
Ik ben Benjamin Bogerd. Ik ben dit jaar begonnen met de research master Theologie, waar ik me vooral richt op de Hebreeuwse Bijbel. In de FSR ben ik de secretaris. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de communicatie. Hier hoort bijvoorbeeld de mail van de FSR bij, die jullie hieronder kunnen vinden. Aarzel niet om ons aan te spreken.