Debat 'Voorbij de religieuze verwaarlozing'

16-01-2014

16:30 - 17:30

Auditorium, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Voorbij de religieuze verwaarlozing

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Debat

Het boek God bewijzen (Uitgeverij Balans, 2013) - argumenten voor en tegen geloven van Rik Peels en Stefan Paas deed in de media veel stof opwaaien. Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z’n minst naïef, onkritisch en zweverig? Moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat. Toch wil God maar niet dood.

Nog altijd zijn er weinig onderwerpen die meer stof doen opwaaien dan juist religie. Buiten Europa groeit religieus geloof. En zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof in God bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen. Maar misschien is er meer aan de hand.

Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt. Dat laatste is precies wat in dit boek wordt beweerd. Twee wetenschappers zetten hier de argumenten voor en tegen Godsgeloof op een rij zonder polemiek of bekeringsijver en met medewerking van gelovige en niet-gelovige wetenschappers uit verschillende vakgebieden.

Naar aanleiding van het boek vindt er een stevig debat plaats over drie stellingen:

  • Religie is natuurlijk, gezond en nuttig.
  • Atheïsten schetsen een god waar niemand in gelooft.
  • God is aanwijsbaar.

Wetenschapsjournalist Yvonne Zonderop (o.a. De Groene) leidt het debat met Floris van den Berg (directeur van de seculier-humanistische denktank Center for Inquiry Low Countries), Taede Smedes (godsdienstfilosoof en theoloog), Stefan Paas (Bijzonder hoogleraar kerkplanting en –vernieuwing VU) en Rik Peels (onderzoek Abraham Kuyper Center for Science and Religion).

In samenwerking met het Abraham Kuyper Center for Science and Religion

Aanmelden
Meld u kosteloos aan voor het debat.

 

logo Abraham Kuyper Center for Science and Religion