Studiedag "Goed gereedschap"

10-01-2018

10.00 - 16.00 uur

Hoofdgebouw Vrije Universiteit, PThU zaal

studiedag "Goed gereedschap is het halve werk. Over de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg"

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Overig

Het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) organiseert een studiedag ‘Goed gereedschap is het halve werk. Over de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg’.

Inhoud studiedag
Geestelijke verzorging, pastorale gespreksvoering, coaching, zielzorg: het zijn woorden voor begeleiding van mensen bij levensvragen. Over de rol van theologie in die begeleiding gaat het op deze studiedag, die gehouden wordt naar aanleiding van het afgelopen oktober verschenen boek van Kees en Margriet van der Kooi, Goed gereedschap is het halve werk. De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg, Boekencentrum 2017. In dit boek worden verhalen van pastorale ontmoetingen gecombineerd met een inhoudelijke theologische reflectie. Wat is de sturende rol van theologie, van eigen overtuiging? Wat betekent professionaliteit in geestelijke verzorging en wat is de rol van theologie en religieuze tradities? Waar en door wie worden de competenties en bevoegdheden geborgd? Het zijn vragen die op het veld van geestelijke verzorging/zielzorg al een tijd lang in discussie zijn en waarover de meningen verdeeld zijn. Deze studiedag is ervoor bedoeld om verschillende stemmen op dit veld met elkaar in gesprek te brengen en zo de gedachtenvorming te stimuleren.

Doelgroep: Professionele werkers en studenten in pastoraat/geestelijke verzorging/coaching/zielzorg.

Aan deze studiedag werken mee:
- Prof. dr. Christa Anbeek, UHD coaching studies aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en bijzonder hoogleraar Remonstrantisme aan de Theologische Faculteit VU
- Dr. Wim Smeets, hoofd dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat, Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen, supervisor.
- Claartje Cruijff, pastor Dominicuskerk, coach en theologe van het jaar.
- Dr. Ronelle Sonnenberg, universitair docent praktische theologie PThU en predikante in Alphen aan den Rijn
- Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel, hoogleraard religie en ethiek in de context van de krijgsmacht, Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University.
- Prof. Dr. A.F.M. (André) van de Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities, Theologische Faculteit VU.
- Antoine de Haan, geestelijk verzorger St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein
- Dr. Mohamed Ajouajou, universitair docent Islam & geestelijke zorg, Theologische Faculteit VU

Praktische informatie
De studiedag vindt plaats op 10 januari 2018 van 10.00-16.00 uur. De locatie is de PThU zaal op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. 

  • Reguliere deelnemers betalen voor deze studiedag 60 euro (inclusief koffie/thee, lunch en borrel). 
  • Studenten, die ingeschreven staan bij een Nederlandse universiteit én niet ouder zijn dan 25 jaar, betalen voor deze studiedag 30 euro (inclusief koffie/thee, lunch en borrel). Na registratie wordt het inschrijvingsbewijs gecontroleerd. Let op: het aantal tickets voor studenten is beperkt. 
  • Voor deelnemers aan de PE (zie hieronder) geldt het tarief van 120 euro (inclusief koffie/thee, lunch, borrel en begeleiding).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het HBCRET via prof. dr. C. van der Kooi

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze studiedag via Eventbrite

Permanente educatie (PE)
Deze studiedag kan gebruikt worden als onderdeel van Studieverlof onder eigen regie.

Module ‘De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg’
Deze studiedag kan gebruikt worden als onderdeel van regeling Permanente Educatie van de PKN. Ze valt dan onder Studieverlof onder eigen regie.

Doel
Versterking van kritische reflectie op de rol van eigen theologie en overtuiging in de praktijk van pastor/zielzorger, geestelijk verzorger of coach.

Beschrijving
- Deelname aan de studiedag De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg op 10 januari 2018;
- Bestudering van het boek Goed gereedschap is het halve werk. De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg;
- Het schrijven van een reflectie tussen de 2000 en 3000 woorden op twee onderwerpen die in het boek en tijdens de dag aan de orde kwamen;
- Bespreking van de reflectie met de docent aan deze module verbonden. Bij bevredigend resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Omvang
- 1 ECTS, dat wil zeggen totaal 28 uur;
- 8 uur deelname aan studiedag, 10 uur bestudering literatuur, 8 uur schrijven van reflectiewerkstuk, 2 uur nagesprek.

Docent
Prof.dr. C. van der Kooi

Literatuur
- Kees en Margriet van der Kooi, Goed gereedschap is het halve werk. De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg, Boekencentrum 2017.
- Aanbevolen literatuur: G. van den Brink/C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. Een inleiding, Zoetermeer 2012 (en latere drukken).

Het boek kunt u bestellen door een mailtje te sturen naar info@boekenlev.nl of via www.boekenlev.nl en wordt dan, zonder portokosten, binnen 2 dagen naar u toegestuurd.

Kosten
120 euro (inclusief de studiedag, beoordelen reflectie en nagesprek)