Op weg naar een Latijns-Amerikaanse wederdoper interpretatie

26-04-2019

09.45

Aula

Hacia una hermenéutica Anabautista Latinoamericana

C.A. Moya Acuna

prof.dr. J.H. de Wit, prof.dr. D.S. Schipani

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

Het doel van het promotieonderzoek van Cesar Moya was om een ​​Latijns-Amerikaanse wederdoper hermeneutiek te ontwikkelen op basis van een vergelijkende analyse tussen de Bijbelse hermeneutiek van John Howard Yoder en Jon Sobrino - De term wederdoper is afkomstig uit de Reformatie en stelt dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden. Omdat destijds iedereen al als kind was gedoopt, betekende het voorbehouden van de doop aan volwassenen dat men opnieuw gedoopt moest worden; de term hermeneutiek gaat over uitleg en interpretatie om klassieke teksten te reconstrueren en te interpreteren.

Moya begon zijn onderzoek met het testen van de stelling dat de Latijns-Amerikaanse wederdoper-hermeneutiek - als leesoefening – werd uitgevoerd door gewone mensen fundamentalistische, evangelische en conservatieve kenmerken heeft als resultaat van de historische oorsprong en ontwikkeling van deze traditie in Latijns-Amerika. Dit heeft op zijn beurt het beeld van een Christus doen kantelen die afstand neemt van de realiteit. Moya heeft deze hermeneutiek en het beeld van Christus in dit onderzoek kritisch geanalyseerd.

Verschillende accenten figuur Jezus
Moya vergeleek de manieren waarop Yoder en Sobrino de teksten over Jezus van Nazareth lazen en interpreteerden, en op basis hiervan hun christologieën bouwden, namelijk de politiek van Jezus en de christologie uit Latijns-Amerika. De eerste gebruikt een hermeneutiek die de gehoorzaamheid aan het Woord benadrukt, terwijl de tweede de leidraad of leessleutel gebruikt om Christus te volgen. In dit proces worden twee accenten van de figuur van Jezus duidelijk, namelijk de historische geweldloze Jezus en de historische Jezus die voortdurend in conflict is met de werkelijkheid.

Historische context en realiteit
Als een resultaat van dit werk, biedt Moya begeleiding om de Bijbelse interpretatie in de Latijns-Amerikaanse kerkdorpen van de anabaptisten (wederdopers), evenals andere kerken, te transformeren in het licht van hun historische context en realiteiten. Op dezelfde manier drijft de doordringende analyse die wordt uitgevoerd de Latijns-Amerikaanse theologie naar een nieuwe fase waarin de doopsgezinde en bevrijdingstheologieën kunnen worden gezien als partners in de weg van Jezus.

Meer informatie over dit proefschrift in DARE