Opmerkelijke veranderingen bij evangelische christenen

In het nieuwe boek Evangelical Theology in Transition signaleren de auteurs nieuwe tendensen onder evangelische christenen. De afgelopen veertig jaar veranderden zij van een teruggetrokken groep tot een actief onderdeel van de samenleving.

11-04-2012 | 15:19

Evangelical Theology in Transition, voorkantHet boek Evangelical Theology in Transition is verschenen onder redactie van Kees van der Kooi, Eveline van Staalduine-Sulman en Arie Zwiep, allen verbonden aan de faculteit, en bevat bijdragen van tien onderzoekers. Zij verdiepten zich in deze ongrijpbare groep van de evangelische christenen.

Experimenteren
Evangelische christenen zijn de laatste veertig jaar sterk veranderd. Vroeger hadden ze een sterke afkeer van de universitaire wijze van theologie bedrijven, nu maken ze deel uit van theologische faculteiten. Ook de afkeer voor politiek is grotendeels verleden tijd. Enkele decennia terug trokken ze zich terug op zichzelf, nu zijn ze actief binnen een waaier van politieke partijen en bewegingen, van SP en Groen Links tot ChristenUnie en de SGP. En meer dan voorheen experimenteren ze met nieuwe vormen. Een goed gesprek na afloop van een doordeweekse filmavond blijkt nu voor menigeen verkieslijker dan het bezoek aan een zondagse dienst.

Emancipatie
Evangelische christenen vormen een tamelijk ongrijpbare groep, reden waarom ze een fascinerend object zijn voor wetenschappelijke onderzoek. Een groep theologen en religiewetenschappers van de VU heeft nu een boek samengesteld waarin de recente ontwikkelingen en inzichten op een rij zijn gezet. Zij beschouwen het evangelische christendom als een beweging met een aantal duidelijke vernieuwings- en emancipatietendensen aan de rand van het gevestigde kerkelijke christendom, met wortels in de Reformatie en het piëtisme. De emancipatie heeft onder meer betrekking op de verhouding tussen mannen en vrouwen, op democratische besluitvorming en de invulling van ambten. De auteurs signaleren dat de evangelische beweging zich in een cruciale fase bevindt: weet zij haar oorspronkelijke elan te bewaren of gaat zij op in het grote, grijze midden?

Symposium
Naar aanleiding van het boek wordt het gelijknamige symposium Evangelical Theology in Transition georganiseerd. Stephen Gunter (Associate Dean aan Duke Divinity School te Durham en gespecialiseerd in ‘Evangelism and Wesleyan Studies’), Patrick Nullens (decaan van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven) en Miranda Klaver (postdoc researcher aan de VU) zullen een reactie op het boek geven. Lees meer over en meld je aan voor het symposium Evangelical Theology in Transition.