Publicatie Mohamed Ajouaou over geloof en secularisatie onder westerse moslims

Een heldere kijk op de religiositeit van westerse moslims en de kloof tussen dogma’s en praktijk laat zien. Daarnaast stelt Mohamed Ajouaou verrassende vragen bij veronderstellingen die het gesprek over moslims in Nederland vertroebelen.

17-10-2014 | 0:00

Hoe ziet de religiositeit van moslims eruit in hun dagelijks leven? Hoe kan die religiositeit binnen de islam maar ook door anderen geïnterpreteerd worden? Wie kan of moet als moslim worden beschouwd? Staat de islam open voor seculiere tendensen?

Mohamed Ajouaou gaat op deze vragen in en biedt zo inzicht in de bronnen van de islam en de dagelijkse praktijken van westerse moslims. Daarbij legt hij de kloof bloot tussen dogma’s en praktiseren. Hij brengt aspecten van de islamitische godsdienstigheid in kaart die nog nauwelijks aandacht hebben gekregen. Bovendien maakt hij inzichtelijk hoe secularisatie inherent is aan de islam, maar volstrekt andere gedaanten aanneemt dan in het christendom.

Wie is moslim?Over Mohamed Ajouaou 
Mohamed Ajouaou is universitair docent islam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hoofd islamitische geestelijke verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is hij coördinator van het Centrum voor Islamitische Theologie bij de VU. Eerder was hij adviseur van overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties op het gebied van islam en integratie. Voor meer informatie: www.mohamed-ajouaou.nl.

Details 
Wie is moslim? is verschenen bij Uitgeverij Meinema 
ISBN: 9789021143767 | aantal pagina’s: ca. 240 | Prijs: € 22,50