Eveline van Staalduine-Sulman hoogleraar Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel in de Oudheid

Eveline van Staalduine-Sulman is per 1 januari 2018 benoemd op de leerstoel Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel in de Oudheid.

23-11-2017 | 15:49

De nieuwe leerstoel is gericht op de uitleg, verwerking en toepassing van Hebreeuwse Bijbelboeken, direct vanaf het ontstaan daarvan. De doorwerking van deze boeken betreft het jodendom, het christendom en de islam. Zo wordt er een brug geslagen tussen de verschillende tijdvakken en onderwerpen die reeds in de belangstelling staan van de diverse onderzoeksteams van de theologische faculteit. Eveline van Staalduine-Sulman heeft zich van origine gespecialiseerd in de boeken Samuël en de Targumim (Joods-Aramese vertalingen van de Hebreeuwse Bijbel).

2017_EvelineStaalduinen_TextDe nieuwe leerstoel is bedoeld om het belangrijke onderzoek naar de bronnen van religieuze tradities te versterken en een breder karakter te geven. Decaan van de theologische faculteit Ruard Ganzevoort: “We zijn dubbelblij met deze benoeming. Inhoudelijk draait de nieuwe leerstoel om de belangrijke vraag hoe de oude teksten zijn verstaan en doorgegeven. Dat is belangrijk onderzoek omdat het ons helpt begrijpen wat er gebeurt als mensen zich beroepen op heilige teksten. Eveline van Staalduine-Sulman heeft daarin haar kwaliteiten al vaak bewezen. Daarnaast is het mooi dat we zo de kans krijgen om het aantal vrouwelijke hoogleraren te vergroten.”

Over Eveline van Staalduine-Sulman
Eveline van Staalduine-Sulman (1964) studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Zij is gepromoveerd op The Targum of Samuel aan de PThU in 2002. Daar was zij onderzoeker in de NWO-projecten History and Origin of Targum Jonathan en A Jewish Targum in a Christian World. Zij was docent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal en de Christelijke Hogeschool Ede. Vanaf 2007 is zij universitair docent aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.