EARS Conference: Judeo-Christianity and Islam. Contested narratives

Op 17 en 18 oktober 2019 organiseert EARS (European Academy for Religion and Society) een internationale conferentie over het thema joods-christelijke cultuur en de islam.

19-09-2019 | 12:23

De conferentie wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Politici, academici, journalisten, studenten, beleidsmakers en opiniemakers worden uitgenodigd om het thema van de joods-christelijke cultuur en tradities binnen de Europese context onder de loep te nemen.

Het thema ‘joods-christelijke cultuur’ wordt steeds vaker gehoord. Politici verwijzen naar een schijnbaar gemeenschappelijk erfgoed dat door veel wetenschappers als een mythe is ontmaskerd. De suggestie dat het thema joods-christelijk verwijst naar een soort eenheid - die zich onderscheid van de islam - wordt regelmatig betwist. Toch worden de termen vaak gebruikt in het Europese debat over identiteit, voornamelijk instrumentele wijze, om politici in een ideologisch kader te plaatsen.

Uit de manier waarop de termen worden gebruikt, blijkt echter dat deze terminologie niet primair gericht is op de analyse van een bepaalde inhoud, maar eerder op het instrumentele nut ervan. Namelijk om politici in staat stellen hun posities in een ideologisch kader te plaatsen. De terminologie ‘joods-christelijke cultuur’ is een religieus begrip getransformeerd tot een politiek instrument dat niet langer verwijst naar een levende religieuze traditie. Dit laat zien hoezeer deze tradities zijn verankerd in ons politieke debat. Het gaat hier over vrijheid van gedachte en vrijheid van religie, maar het benadrukt ook de powerplay die religie in staat is te produceren.

De keynote sprekers tijdens deze conferentie zijn Graham Ward uit Oxford, Anya Topolski van Radboud Universiteit Nijmegen, Joel Sebban van Université de Paris en Ruud Koopmans van Humboldt University en Idris Nassery van de Universiteit van Paderborn.

Bekijk hier het volledige programma.

Deelname is gratis maar registratie is verplicht. U kunt zich aanmelden bij Miranda van Holland via c.r.van.holland@vu.nl

Over Ears
EARS is een Europees netwerk van faculteiten van theologie en religiewetenschappen. Het doel is om academische kennis op het gebied van religie beschikbaar te maken voor de samenleving. Overtuigd van het belang van dergelijke kennis voor onze moderne samenleving. EARS wil maatschappelijke vraagstukken vanuit een theologisch en religiewetenschappelijk perspectief onderzoeken. EARS probeert het complexe verhaal van de dynamiek van religie te vertellen waarbij religieuze normativiteit, mechanismen van inclusie en uitsluiting, de relatie met seculariteit, de houding ten opzichte van geslacht en identiteit aan bod komen. Binnen het debat over religie streeft EARS ernaar de nuance te zoeken in plaats van het debat verder te polariseren.