Masterscriptie van VU-alumna Caroline Straathof wordt pilot voor burgemeesters in Nederland

Een lichte vorm van georganiseerde nazorg is nodig voor burgemeesters na een ramp, crisis of drama in hun gemeente

16-10-2019 | 11:42

Het burgemeestersambt zou dan moeten worden aangemerkt als een ‘hoog risico beroep’. Dat blijkt uit de resultaten van de scriptie ‘Nazorg voor bestuurders bij rampen en crisis. Een lacune?’ door geestelijk verzorger Caroline Straathof bij de masteropleiding Spiritual Care.

Praktijk en media
Straathof interviewde zeven burgemeesters voor haar scriptie en de conclusies en aanbevelingen hebben in de praktijk al veel opgeleverd. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de beroepsvereniging van burgemeesters, gaat een pilot met haar beginnen waarbij zij de adviezen van haar onderzoek zelf in de praktijk mag gaan brengen. Afgelopen woensdag 9 oktober 2019 heeft tv-programma EenVandaag een reportage over de scriptie uitgezonden.

Aanleiding
De afgelopen decennia is georganiseerde psychosociale nazorg en hulpverlening aan getroffenen en hulpverleners op gang gekomen, met de zelfredzaamheidsgedachte als een belangrijk uitgangspunt van deze nazorg. Straathof: “In een evaluatierapport aangaande de crisisbeheersing van de ramp met vlucht MH17 in juli 2014 werd de lacune in nazorg aan bestuurders al geconstateerd maar die bevinding is toen niet opgepakt.”

191016 Caroline Straathof PortretOnderzoek
In deze verkennende studie heeft zij onderzoek gedaan naar de mogelijke ondersteuningswens van burgemeesters betreffende psychosociale nazorg – waaronder ook geestelijke zorg – na rampen, crises en ingrijpende gebeurtenissen in hun gemeente. Zij interviewde zeven burgemeesters die in de periode 2014-2019 met een ramp, crisis of heftige gebeurtenis in hun gemeente te maken hebben gehad. Straathof: “Allen menen dat er aandacht voor het persoonlijk welzijn van burgemeesters dient te komen na dergelijke gebeurtenissen en de meerderheid spreekt een ondersteuningswens uit in de vorm van georganiseerde nazorg.” Het onderzoek is aangeboden aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dat inmiddels heeft toegezegd een pilot te willen starten.

Caroline Straathof in de media
Kijk hier de uitzending van EenVandaag terug vanaf 8 minuten.

Lees hier een interview met Caroline Straathof.