Hoe we dingen doen tot waarom we bestaan: Integratieve spiritualiteit in de vierde Industriële Revolutie

Oratie van VU-hoogleraar Sharda Nandram op 21 november 2019 in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam

24-10-2019 | 13:45

Het lijkt alsof tegenwoordig de aandacht voor religie in het algemeen afneemt, maar dat er wel een groeiende belangstelling is voor de spirituele ervaring.

Deze behoefte aan spiritualiteit zal ten gevolge van de vierde industriële revolutie sterk toenemen, waardoor het belang van de bestudering van spiritualiteit meer dan evident is. Het onderzoek binnen de leerstoel Hindoe Spiritualiteit en Samenleving geeft een aanzet daartoe. Van belang is een heldere definitie van spiritualiteit en voor een goede kennisontwikkeling is er behoefte aan een gezamenlijke wetenschappelijke taal omtrent spiritualiteit. Dat stelt VU-hoogleraar Sharda Nandram in haar oratie.

190708 Sharda Nandram TekstVierde Industriële Revolutie
Technologische voortuitgang gaat tegenwoordig heel snel en het duurt niet lang meer voordat het mogelijk wordt om de mens te robotiseren. Door de explosieve toename van informatie worden burgers voor hun beslissingen steeds meer afhankelijk van extra technologische ondersteuning. Ook zal het normaal worden dat mensen worden uitgerust met implantaten zoals een oogimplantaat. Hiermee vervaagt de grens tussen de traditionele zintuiglijke werkelijkheid en kunstmatige werkelijkheid.

Nandram: “Google Glass is een behoorlijk eind op weg naar de realisatie van dit toekomstbeeld. Deze ontwikkelingen met onder andere mixed reality, artificial intelligence en quantum computing zijn voorboden voor de vierde industriële revolutie. Als gevolg van deze revolutie zullen existentiële vragen zoals ‘wie zijn wij?’ en ‘waarom bestaan we?’ in toenemende mate opnieuw worden gesteld.” Existentiële vragen behoren van oudsher tot het terrein van religie, waarbij gelovigen hun leven inrichten op basis van openbaringen, voorschriften en verklaringen uit de overgeleverde geschriften.

Integratieve aanpak leerstoel
Hindoe geschriften beschrijven dat het universum en het menselijke bestaan erin met elkaar verbonden zijn. Deze notie dat alles met elkaar in verbinding staat, maakt ruimte voor een holistische kijk op de wereld waar diverse visies en doelen met elkaar kunnen worden verenigd. De leerstoel stelt een integratieve aanpak voor, gebaseerd op inzichten uit het Hindoeïsme, waarbij er bij voorbaat een streven is naar een harmonisch evenwicht bij het begrijpen en oplossen van vraagstukken van welke aard dan ook.

World Integrativeness Forum
De geschiedenis laat zien dat het vele decennia vergt om met elkaar te bepalen hoe we de
wereld zien, welke waarden voor ons belangrijk zijn en hoe we ons het beste ernaar kunnen handelen. De huidige verandersnelheid van de technologie is daarentegen vele malen hoger. Nandram: “Daarom is het nu de tijd, om naast de World Economic Forum, die zich in de afgelopen 48 jaar actief heeft ingespannen voor economie en technologie, een World Integrativeness Forum op te zetten, zodat wetenschappers kunnen bijdragen aan de beantwoording van de existentiële vragen die de Vierde Industriële Revolutie oproept.”

Uitnodiging
De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Religie en Theologie nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen op 21 november 2019, waarin Sharda Nandram benoemd tot hoogleraar Hindoe Spiritualiteit en Samenleving, haar ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede Integrative Spirituality in the Fourth Industrial Revolution: from how we do things to why we exist.

Indien u de bijeenkomst wenst bij te wonen, wilt u zich dan hier registreren. Voor andere vragen kunt u Sharda Nandram via email bereiken.