Coronavirus: updates en veelgestelde vragen

Laatste wijziging op dinsdag 12 januari: de verlenging van de lockdown.

12-01-2021 | 19:30

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
- Updates: archief

------------- 

VU-CAMPUS IN CORONATIJD
Onderstaande flyers geven een overzicht van de regels die momenteel gelden op de campus voor bezoekers, medewerkers en studenten. Uitgebreide protocollen voor onder meer het geven van onderwijs en onderzoek staan gepubliceerd op VUnet.

Beeld campusprotocol - welkom op de VU
Bezoek aan de VU
Beeld campusprotocol - Werken op de VU
Werken op de VU
Beeld campusprotocol - Studeren aan de VU
Studeren aan de VU

-------------

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier updates als deze het onderwijs, onderzoek en werken op de VU raken.

-------------        

UPDATE: DINSDAG 12 JANUARI - 19.30 UUR 

Het kabinet heeft besloten de lockdown voor het hoger onderwijs ongewijzigd te verlengen tot in elk geval dinsdag 9 februari. Dat betekent dat de maatregelen die op 16 december zijn ingegaan langer van kracht blijven.

De verlenging heeft gevolgen voor ons onderwijs en onderzoek, maar ook voor ons persoonlijk. Het is zichtbaar dat de maatregelen in het algemeen en de lockdown in het bijzonder, invloed hebben op het welzijn van studenten en medewerkers. Daarbij denken we aan de extra zorg die komt kijken voor studenten en medewerkers die werk of studie combineren met de zorg voor familieleden of het sociaal isolement waar we onbedoeld in terecht kunnen komen. Het zijn voorbeelden van situaties waarin je vast kunt lopen en misschien hulp nodig hebt. Klop dan aan bij je leidinggevende of studentenbegeleider of kijk op onze pagina’s over studentenwelzijn of mentaal gezond thuiswerken

Hieronder ter verduidelijking een overzicht van de voortzetting van de huidige maatregelen.

Voor studenten:

 • Onderwijs en tentamens gaan door. Kijk op Canvas voor informatie over jouw opleiding
 • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
 • Studenten die een studieplek hebben gereserveerd om een tentamen te maken, kunnen daar nog steeds gebruik van maken
 • Studie- en tentamenplekken op de campus zijn alleen beschikbaar voor studenten van de VU die thuis geen goede studieplek hebben
 • Voor stages zijn de regels die gelden voor de sector/branche waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door

Voor medewerkers:

 • Werk thuis, tenzij het écht niet anders kan
 • Locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is, gaat door
 • Locatiegebonden onderzoek wordt nog steeds afgeschaald naar het strikt noodzakelijke niveau
 • Studio’s voor het opnemen van onderwijs blijven beschikbaar

Voor iedereen die de VU bezoekt:

 • Houd je aan de regels voor werken en studeren op de VU
 • Neem je studenten- of medewerkerspas mee om onze gebouwen binnen te komen

Studeren en tentamens maken op de campus

Voor studeren op de campus blijft de oproep: kun je wél thuis studeren, dan doe je dat ook thuis en kom je niet naar de VU. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van de plekken op de VU gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. De studieplekken zijn beschikbaar voor individueel studeren. Studeren in groepen kan via de diverse online mogelijkheden.

Tentamens
Alle geplande tentamens gaan door. Alleen voor studenten die echt niet thuis of in hun eigen omgeving een tentamen kunnen maken, biedt de VU een beperkt aantal tentamenplekken aan. Deze plekken moeten gereserveerd worden. We gaan ervan uit dat je zelf een zorgvuldige inschatting maakt en alleen van deze plekken gebruik maakt als er in je privé-omgeving sprake is van onoverkomelijke belemmeringen. Studenten die al een plek hebben gereserveerd kunnen daar gebruik van maken.

Onderwijsactiviteiten en stages
Onderwijs op afstand is de norm gedurende de lockdown. Dat geldt voor al het onderwijs m.u.v. locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) waar geen passend online alternatief voor is. Studenten die locatiegebonden onderwijs hebben worden hierover geïnformeerd door de faculteit.

Stages
Voor stages zijn de regels die gelden voor de sector/branche waarin de stage gelopen wordt leidend. Als die activiteiten doorgaan, gaat de stage ook door. De VU doet er alles aan om studenten geen of zo min mogelijk studievertraging op te laten lopen. Daarom gaan de onderzoeksstages op de VU campus door. Studenten die stage lopen op de VU worden hierover geïnformeerd.

Werken op de campus
Thuiswerken blijft de norm. Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan alle medewerkers om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Deze oproep geldt ook voor (studie)verenigingen en de medezeggenschap. Een aantal studieverengingen en FSR’en hebben eerder al afspraken gemaakt met de faculteit over werken op de campus, zij worden gevraagd om – in het licht van de lockdown - eventuele noodzakelijke werkzaamheden op de campus met de faculteit af te stemmen. Kijk op vu.nl/thuiswerken voor tips over hoe je dit goed en gezond kunt doen.

Opnemen en live streamen van onderwijs
Docenten die hun online lessen willen opnemen of live streamen, kunnen daarvoor nog steeds de onderwijsstudio’s reserveren. Ook de initiële onderwijsruimtes met hybride voorzieningen, blijven - mits gereserveerd – beschikbaar voor het streamen en opnemen van onderwijs.

Onderzoek op de campus
Onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen doorgaan als deze strikt locatiegebonden zijn. Onderzoekers worden hierover door hun faculteit geïnformeerd. Het onderzoek wordt afgeschaald naar het minimaal noodzakelijke niveau. Daarbinnen geldt de volgende prioritering van wat we op de campus voorrang geven:

 1. Stagiaires, onderzoekers en begeleiding die nodig is om de stage veilig te laten plaats vinden
 2. Promovendi - prioriteit binnen deze groep wordt beoordeeld op het ondervinden van mogelijke vertraging
 3. Postdocs

Bijeenkomsten en evenementen
Alleen bijeenkomsten die betrekking hebben op locatiegebonden onderwijs (o.a. practica) mogen doorgaan op locatie. Activiteiten van studieverenigingen, promoties, oraties, diploma-uitreikingen en afscheidsredes kunnen online worden gegeven of uitgesteld. Deze maatregelen blijven van kracht voor minstens de duur van de huidige lockdown.

Universiteitsbibliotheek
Boeken en publicaties blijven - middels reserveren of afspraak - beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. Kijk op de website van de UB voor meer informatie.

Let op! Studenten en medewerkers van ACTA en Geneeskunde volgen de informatie die zij vanuit hun eigen faculteiten ontvangen.

-------------     

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer en Coronamelder 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351. Daarnaast heeft het Rijk een app geïntroduceerd die je waarschuwt nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona: de CoronaMelder.

GGD informatie voor studenten
De GGD heeft een website ingericht met informatie over het coronavirus voor studenten. We raden studenten aan om deze pagina te bezoeken. Ze hebben hier ook speciale aandacht voor hoe je om moet gaan met testen en een coronavirus besmetting binnen een studentenhuis.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.