Gerdien Bertram-Troost hoogleraar Levensbeschouwelijke Vorming

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft met ingang van 1 januari 2021 Gerdien Bertram-Troost benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT).

17-12-2020 | 9:30

201217_GerdienBertramTroost_benoeming_TEKST

De leerstoel speelt in op de maatschappelijke vraag hoe levensbeschouwelijke vorming in een seculiere samenleving gestalte kan krijgen. Ze wordt gesponsord door Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, en versterkt de lange samenwerking tussen Verus en de VU. De leerstoel leidt tot wetenschappelijk onderzoek en onderwijs over levensbeschouwelijke vorming, onderbouwde inzichten voor Verus en versterking van het (inter)nationale netwerk in dit vakgebied.

Individu en samenleving
Gerdien Bertram-Troost blijft bij de faculteit werkzaam bij de afdeling Beliefs and Practices die onder leiding staat van VU-hoogleraar Gijsbert van den Brink. Een deel van haar werkzaamheden vindt plaats binnen de afdeling Pedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB). Bertram-Troost: “Deze leerstoel biedt mogelijkheden om de levensbeschouwelijke en pedagogische dimensie van onderwijs te beschermen en te versterken. Dat is niet alleen waardevol voor individuele leerlingen, maar ook voor de samenleving als geheel.” Decaan Ruard Ganzevoort (FRT) is enthousiast over de benoeming: “Bertram-Troost heeft een goede reputatie opgebouwd als gedegen onderzoeker en weet vanuit haar werk creatieve verbindingen met het onderwijsveld tot stand te brengen. Haar focus op de levensbeschouwelijke en pedagogische dimensies van onderwijs past uitstekend binnen een lange VU-traditie en binnen de waarden waar de VU nog altijd voor staat.”

Vrijheid van onderwijs
Berend Kamphuis, voorzitter van het College van Bestuur van Verus, is blij dat de samenwerking met de VU wordt uitgebouwd met deze nieuwe leerstoel. Kamphuis: “De levensbeschouwelijke en pedagogische perspectieven zijn nauw met elkaar verbonden. Vragen als ‘waartoe dient onderwijs?' en ‘wat is goed onderwijs?’ kunnen niet beantwoord worden zonder een omvattende visie op mens en wereld.” Vanuit de visie van Verus op de vrijheid van onderwijs gaat Bertram-Troost onder andere onderzoeken hoe een levensbeschouwelijk en pedagogisch geluid op een passende wijze is in te brengen in het maatschappelijk debat over onderwijs. “Daarbij vergt het moed om tegen de stroom van de in het onderwijs heersende ‘meet-cultuur’ in te gaan”, aldus Kamphuis.

Gerdien Bertram-Troost
Gerdien Bertram-Troost (1979) studeerde onderwijs- en ontwikkelingspsychologie (cum laude) aan de Universiteit Leiden en was assistent in opleiding op een door de stichting Hendrik Piersonleerstoel voor Christelijk onderwijs gefinancierde onderzoeksplek. In 2006 promoveerde zij aan de VU op het onderzoek ‘Geloven in bijzonder onderwijs’. Daarna was Bertram-Troost als postdoc betrokken bij een Europese project over religie en onderwijs. Momenteel is zij universitair hoofddocent Levensbeschouwelijke Vorming bij zowel de afdeling Pedagogiek (FGB) als bij de afdeling Beliefs & Practices (FRT) en bekleedde de Verus-VU-Onderzoekplaats voor levensbeschouwelijke vorming van 2015 tot 2020. Bertram-Troost is voorzitter van het Nederlands-Vlaams Godsdienstpedagogisch Genootschap en het netwerk Levo 21e eeuw.