Recent nieuws

Op deze pagina vindt u recente nieuwsberichten van onze faculteit.

De faculteit en haar onderzoek(st/ers) krijgen ook geregeld aandacht in verschillende media. In de nieuwswbrief VU in de media geeft de VU elke week een overzicht van de aandacht die haar medewerkers en activiteiten in de pers hebben gekregen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar VU-Persvoorlichting.

Herdenken, vieren en opvoeden: blijven geloven dat het kan

10-05-19

Essay van universitair hoofddocent Gerdien Bertram-Troost (Levensbeschouwelijke vorming) in het Friesch Dagblad

Cursus Religie en Wetenschap start 5 juni a.s.

07-05-19

Nog een paar plekken beschikbaar!

VU onder VUur?

06-05-19

Over de politisering van de wetenschap.

Emoena - Leiderschap in een multireligieuze context: inschrijving nu geopend

03-05-19

Een nieuw en uniek 18-daags leiderschapsprogramma voor religieuze voorgangers

VU-hoogleraar Fred van Lieburg presenteert boek over de Dordtse Synode 1618-1619

01-05-19

De presentatie vindt plaats op woensdagavond 15 mei 2019 in de Grote Kerk te Dordrecht

VU-hoogleraar Joke van Saane wordt rector-magnificus Universiteit voor Humanistiek

15-04-19

De Universtiteit voor Humanistiek (UvH) heeft hoogleraar Joke van Saane, momenteel portefeuillehouder onderwijs aan onze faculteit, per i juli 2019 benoemd tot rector magnificus.

De man die geen hekel had aan Joden

15-04-19

Clairy Polak gaat op 26 april in gesprek met schrijfster Chaja Polak over onwetendheid en onverschilligheid, over nivellering en de noodzaak van kennis van de historische feiten.

Abraham Kuyper Lezing met Annelies Verbeke

12-04-19

Taalliefhebbers aller landen verenigt u! De diversiteit van onze boekenkasten staat onder druk, waarschuwt de Vlaamse auteur Annelies Verbeke en dit jaar de Vrije Schrijver van de VU. Zij houdt dit jaar op 21 mei de Abraham Kuyper Lezing: ‘De taal van de wereld’.

Ambachtelijk vervaardigen Bijbel en Toráh-rollen nog steeds noodzakelijk in de 21e eeuw

01-04-19

Handgeschreven heilige teksten zoals de Bijbel en de Torah worden vandaag de dag nog steeds gebruikt door kerken en synagogen in Nederland.

Ziektes genezen, daar was Jezus Christus toch ook al mee bezig?

29-03-19

O.a. VU-hoogleraar Matthias Smalbrugge over het sleutelen aan genen en de nieuwe VU/Amsterdam AMC cursus i.s.m. met Trouw

De oude kunst van Hebreeuwse Kalligrafie: aspecten van de hedendaagse productie van Torahrollen

26-02-19

Op maandag 18 februari vond - in het voetspoor van een eerdere sessie aan de VU - een zeer geslaagde Scriptoriumsessie plaats, van de Oude Testament-onderzoeksgroep (o.l.v. Prof. Wido van Peursen) met de Askenasische sofer Shimon Koppenhol.

Nieuw Cursusaanbod Faculteit Religie en Theologie

22-02-19

Niemand is ooit uitgeleerd. Daarom biedt de Faculteit Religie en Theologie een divers aanbod aan cursussen, trainingen en consultatie aan.

Symposium Godvergeten: waardevol leven met dementie

22-02-19

Op vrijdag 22 maart wordt het symposium ‘Godvergeten: waardevol leven met dementie’ georganiseerd, in samenwerking met FRT VU alumnus en dementie-dominee Tim van Iersel en uitgeverij Boekencentrum.

Religie voor Dummies

22-02-19

Faculteit Religie en Theologie pakt religieuze ongeletterdheid aan met cursus ‘Religie voor Dummies’.

Lezing Meesterwerk De Nieuwe Kerk

22-02-19

Op 6 april verzorgt Matthias Smalbrugge de meesterwerk-lezing in het koor van De Nieuwe Kerk, naast het indrukwekkende schilderij de Heilige Michael van de Italiaanse schilder Luca Giordano.