Geestelijke Zorg en Trauma

Postacademische nascholingscursus voor geestelijk verzorgers

Thema

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Hoe treed je deze mensen tegemoet en wat kun je voor hen betekenen, juist vanuit je eigen deskundigheid? Op deze vraag geeft de cursus ‘Geestelijke zorg en trauma’ antwoord. Psychologische en theologische verdieping wordt verbonden met de concrete beroepspraktijk.

Doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken deelnemers over inzicht in:

  • Gevolgen van traumatische geweldservaringen
  • Gevolgen van deze ervaringen voor levensloop en zingeving
  • Gevolgen van traumatische ervaringen voor de sociale context
  • Verbindingen tussen traumatische ervaringen en cultuur en religie
  • Mogelijkheden tot geestelijke zorg bij trauma’s

Programma

AFB GZ en Trauma

Deze cursus is opgebouwd uit vier cursusdagen. Op de eerste dag vindt een verkenning van het thema plaats, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Daarna wordt ingegaan op de verankering van traumatisering in de levensloop, met name ook in het primaire verband van het gezin. Inhoudelijk wordt stilgestaan bij zingeving en identiteit. De derde bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan de culturele aspecten en wordt de thematiek van religie en geweld geadresseerd. De vierde sessie wordt ingegaan op de rol van trauma’s bij ouderen. Inhoudelijk wordt gekeken naar de betekenis van vergeving en verzoening. Telkens wordt een wisselwerking gezocht tussen praktijkbespreking, theoretische inzichten en persoonlijke betrokkenheid.

De cursus omvat 4 bijeenkomsten met ieder twee inleidingen en andere werkvormen waarin deelnemers zich de thematiek eigen kunnen maken. De thema’s die aan bod komen, zijn:

  1. Psychotrauma: inleiding en theorie 
  2. Trauma, levensloop en identiteit 
  3. Trauma, cultuur en religie 
  4. Ouderdom en posttraumatische spiritualiteit

Doelgroep

Geestelijk verzorgers, pastores, predikanten en ieder die professioneel mensen begeleidt bij trauma en zingeving / levensbeschouwing

Docent

Hoofddocent: prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Drie gastdocenten


Data

De cursus Geestelijke zorg en trauma bestaat uit vier sessies die dit jaar plaatsvinden op de volgende data:

• woensdag 18 september
• woensdag 2 oktober
• woensdag 16 oktober
• woensdag 30 oktober

De locatie wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Registratie en informatie

Deze cursus wordt via Arq Academy aangeboden. Binnenkort kunt u zich aanmelden voor deze cursus via https://academy.arq.org/

Voor meer informatie of vooraanmelding kunt u contact opnemen met cursussen.frt@vu.nl