Minor Religiestudies

Studiegidsinformatie:
Bekijk hieronder de vakken van de minor en lees meer over het programma.
In deze minor neem je een vogelvlucht door de studie van de religie. Je
bekijkt twee oosterse religies van dichtbij: hindoeïsme, vanuit een
sociologisch perspectief, en boeddhisme, vanuit een meer filosofisch
perspectief. Het blijkt dat elke religie een eigen aard en structuur
heeft, en eigen antwoorden op de zin van het bestaan. Dat roept de vraag
op wat is religie eigenlijk? In het vak Religietheorieën ga je verder in
op die vraag en bekijk je de functie van religie. Ook houd je jouw eigen
religie-opvatting tegen het licht aan de hand van beroemde denkers zoals
Freud, Marx en Eliade. Om te zien hoe religie zich vandaag de dag
voordoet in Nederland doe je praktijkonderzoek samen met andere
studenten. Je bezoekt bijvoorbeeld een sikh-tempel, of een
parkeergarage-kerk in Amsterdam Zuid Oost.

In het interdisciplinaire vak ga je de diepte in op een bepaald thema,
bijvoorbeeld het thema lichamelijkheid in religie. Welke rol speelt het
lichaam eigenlijk volgens, bijvoorbeeld, de Inca’s? Of de joodse
cultuur? Bij het vak Godsdienstfenomenologie onderzoeken we de betekenis
van religieuze ruimte. Hoe kan een berg of een stad eigenlijk 'heilig'
zijn, en wat betekent zo'n plaats voor het alledaagse leven? Aan de hand
van dit voorbeeld vragen we ons af: zijn er eigenlijk wel typisch
religieuze verschijnselen die overal ter wereld voorkomen, of kunnen we
enkel diversiteit constateren?

Deze facultaire minor staat voor alle studenten open met uitzondering
van bachelorstudenten Religie en Levensbeschouwing.
 
Naam vak Periode Credits Code Pdf
Anthropology of Religion Periode 1 6.0 S_AR
Hindoeïsme Periode 1 6.0 G_HINDOEISME
Boeddhisme Periode 2 6.0 G_BOEDD
Religies en groepsidentiteit: Focus op nationalisme-, fundamentalisme- en syncretisme-theorieën. Periode 2 6.0 G_RELGRP
Wetenschapsfilosofie van de religiestudie: subjectiviteit, methode en theorie Periode 3 6.0 G_WFILREL
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2016 asnstudyguideasvmodulegroep asnDCtitleasvMinorReligiestudies