Postacademische Ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger (deeltijd, 2 jarig)

Algemene informatie

Een boeddhistisch geestelijk verzorger begeleidt individuen, groepen of organisaties bij vragen die ontstaan binnen de huidige, complexe, multi-denominatieve en multiculturele Nederlandse samenleving. Studenten bouwen in de opleiding voort op wetenschappelijke vaardigheden en ontwikkelen het vermogen om vanuit de eigen boeddhistische traditie met de diversiteit van de verschillende boeddhistische tradities in Nederland om te gaan en traditie-overstijgend te denken en handelen. Op verzoek van elke boeddhist afzonderlijk, van een groep boeddhisten, of van een maatschappelijke of een religieuze organisatie zal de boeddhistisch geestelijk verzorger leiding en begeleiding geven aan religieuze activiteiten. Daarnaast moet de boeddhistisch geestelijk verzorger ook kunnen omgaan met interreligieuze diversiteit, zoals de relatie met het christendom, het humanisme en de islam. In deze context is een academisch denk- en werkniveau vereist. Dit niveau is vaak ook een eis van de werkgever en de beroepsvereniging.

Toelatingseisen
Om direct toegelaten te worden tot postacademische ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger moet je in bezit zijn van een masterdiploma “Theology and Religious Studies”, met als specialisatie “Spiritual Care, boeddhisme “ of een diploma dat daaraan gelijkwaardig is.

Overige eisen
Van iedere student wordt verwacht dat hij een in Nederland gevestigde boeddhistisch leraar of mentor heeft die ook in de Nederlandse samenleving geworteld is. Van studenten wordt verwacht dat ze traditie-overstijgend willen werken.

Toelating
Je wordt pas toegelaten tot de opleiding na een gesprek met de Toelatingscommissie Boeddhistische Ambtsopleiding. Deze commissie bestaat uit Vu-docenten en leden van de Boeddhistische Zendende Instantie. Het toelatingsgesprek kan ten vroegste plaatsvinden in de afstudeerfase Master Spiritual Care”. Voor een afspraak kan je je aanmelden bij Stef Lauwers, coördinator van de Ambtsopleiding via s.h.j.lauwers@vu.nl . Plan je gesprek ruim van te voren, liefst in de periode maart-mei! 

Het is mogelijk dat je je boeddhistische kennis moet aanvullen of op academisch niveau krijgen. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Dit krijg je te horen na het gesprek met de Toelatingscommissie. 

Zending
Je zending is steeds gekoppeld aan een concrete baan. Het is dus ook de werkgever die een zending voor een geestelijk verzorger aanvraagt. Om er zeker van te zijn dat je na de ambtsopleiding een boeddhistische zending kunt ontvangen is het goed om bij aanvang van de opleiding een valideringsgesprek met de Boeddhistische Zendende Instantie aan te vragen. Voor een valideringsgesprek met de Boeddhistische Zendende Instantie kan je je wenden tot  Varamitra, Varamitra@hetnet.nl    

Definitieve inschrijving
Na een fiat van de Toelatingscommissie Boeddhistische Ambtsopleiding kan je je definitief inschrijven. Daarvoor ontvang je van het secretariaat van de ambtsopleiding een inschrijfformulier.
Dit formulier en de gevraagde bijlagen moeten vóór 0 1 juli 2017 in bezit zijn van het secretariaat.

Kosten
Je inschrijving is pas definitief wanneer je ook het inschrijvingsgeld hebt overgemaakt. Voor de postacademische Ambtsopleiding betaal je een éénmalige bijdrage aan de Faculteit der Godgeleerdheid, van €  2.006, - . Op basis van je aanmelding ontvang je een factuur waarmee je het inschrijvingsgeld kunt betalen.  Het bedrag dient in één keer overgemaakt te worden.

Inhoud van de opleiding

De Postacademische Ambtsopleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger is een tweejarige deeltijd opleiding. De vakken worden over twee jaar verspreid aangeboden.

Het eerste jaar van de ambtsopleiding bestaat uit een aantal praktische vakken en de stage. Tijdens je stage werk je ook al aan een case-study.  Het tweede jaar bestaat uit meer theoretische vakken en twee leeronderzoeken en het maken van een afsluitende portfolio. De invulling van deze opleiding is als volgt:


Jaar 1:


Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
1.1a Oriëntatie op de ambtspraktijk (6)
docent: Stef Lauwers
1.2 Mindfulness toegepast in Boeddhistisch Geestelijke Verzorging (6)
docent: Stef Lauwers
1.3 Boeddhistische geestelijke begeleiding  1 (6)
docent: Stef Lauwers
1.4 Stage Boeddhistisch Geestelijke begeleiding 2 (6)
docent: Stef Lauwers
1.5 Stage vieringen en rituelen (6)
docent: Stef Lauwers
 
1.1b Mindfulness (6)
docent: Alie Rozendal
     

Jaar 2


Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
  2.2. Ethische dilemma’s  in de beroepspraktijk (6) docent: Alie Rozendal
2.3 Voorbereiden eindseminar en portfolio (3) docent: Alie Rozendal
2.4. Leeronderzoek Community building, Boeddhistisch Geestelijke Verzorging in relatie tot leraar en sangha (6) docent: Alie Rozendal
2.5. Leeronderzoek, topic uit stage verder uitgewerkt (6) docent: Alie Rozendal
2.6   Eindseminar en portfolio(3) docent: Alie Rozendal
 

De lesdagen zijn op maandag en woensdag, telkens in periodes van zes weken (behalve voor 1.2: acht weken en 1.3 en 2.3: vier weken) met erna twee weken verwerkingstijd.

Stage

De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats waar de beoogde stagedoelen, op basis van de competenties geformuleerd door de BZI, van de stage Boeddhistische Ambtsopleiding kunnen behaald worden:  

•    begeleiden van boeddhistische meditatie
•    uitvoeren en begeleiden van rituelen (centraal in het tweede gedeelte van de stage)
•    begeleiden van Boeddhistische groepen en individuele Boeddhistische bij religieuze vraagstukken
•    ondersteuning bieden bij ethische en zingevingsvraagstukken
•    vertegenwoordigen van het Boeddhisme naar de brede Nederlandse samenleving

De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats en door de student wordt ondertekend. Hierin worden stagedoelen van de opleiding, op basis van de competenties van de  BZI en persoonlijke stagedoelen vermeldt.  

Contact
Voor een afspraak kan je je aanmelden bij Stef Lauwers, coördinator van de Ambtsopleiding via s.h.j.lauwers@vu.nl .
Voor algemene informatie kan je contact opnemen met het secretariaat: paa.the@vu.nl of telefonisch 020 59 85846.