Bijzondere leerstoelen

In het onderstaande overzicht staan de bijzonder leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie.
Met het publiceren van informatie over de bijzondere leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

 • Bakker , prof. dr. H.A. (bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme)
 • Barnard , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap)
 • Boer , prof. dr. E.A. de (bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de reformatie)
 • Doorn-Harder , prof. dr. P.A. van (bijzonder hoogleraar Dialoog Christendom en islam)
 • Dubbink , prof. dr. J. (bijzonder hoogleraar Bijbelse theologie)

 • Geest , prof. dr. P.J.J. van (hoogleraar Augustijnse studies)
 • Hof , prof. dr. W.J. op 't (hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerde piëtisme)
 • Kalsky , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Theology en samenleving)
 • Laan , prof. dr. C. van der (bijzonder hoogleraar Pentecostalisme)
 • Moyaert , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog)

 • Reitsma , prof. dr. B.J.G. (bijzonder hoogleraar De kerk in de context van de islam)
 • Smalbrugge , prof. dr. M.A. (bijzonder hoogleraar Europese cultuur en Christendom, in het bijzonder in relatie tot het werk van Augustinus)
 • Toren , prof. dr. B. van den (bijzonder hoogleraar Theologie van de Charismatische Vernieuwing)
 • Vries , prof. dr. L.J. de (bijzonder hoogleraar Bible Translation)
 • Wit , prof. dr. J.H. de (bijzonder hoogleraar Dom Hélder Câmaraleerstoel)