Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteiten bij het onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc. De directeur bedrijfsvoering is hoofd van het faculteitsbureau en voert namens het faculteitsbestuur het beheer van de faculteit. Tevens is hij verantwoordelijk voor alle facultaire personeelsaangelegenheden. Directeur bedrijfsvoering: Henny van Nieuwenhuijsen

E: h.w.van.nieuwenhuijsen@vu.nl
T: +31 20 59 87234 / +31 20 59 86545

Onderwijsbureau

Hoofd Onderwijsbureau: drs. P.J. Reinders
T: 020 598 6600
E: p.j.reinders@vu.nl

Studiesecretariaat
Studenten kunnen terecht bij de Centrale Studenten Balie voor de inschrijvingen voor colleges, tentamens en examens, en vragen daarover en over roosters en Canvas (de digitale leeromgeving).

Faculteitssecretariaat

Met vragen van niet-onderwijsgerelateerde aard kunt u terecht bij het secretariaat.

Openingstijden: 9.00-10.30 uur en 14.30-17.00 uur
Locatie: 2E-05
T: 020 59 86620
E: secretariaat.thw@vu.nl

Als u langs wilt komen kunt u aanbellen bij de deur bij vleugel 2E van het hoofdgebouw.

Zaalreservering
Zalen voor vergaderingen en incidentele colleges kunt u reserveren via het secretariaat.
Let op: niet voor roosteraanvragen. 

Restauratieve voorzieningen
Medewerkers van de faculteit kunnen koffie, thee, lunches en borrels bestellen via het secretariaat. Dien de bestelling minimaal 1 werkdag van tevoren voor 10.00 uur in.
Let op: borrels dienen minimaal vijf werkdagen van tevoren ingediend te worden. Raadpleeg de website van Sodexo voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Beleids- en bestuursondersteuning


De medewerkers bij beleids- en bestuursondersteuning assisteren het bestuur en de directeur bedrijfsvoering. Contactpersoon: Daniëlle Roeleveld
T: 020 59 86545
E: bestuurssecretariaat.the@vu.nl

Onderzoek

Alle zaken met betrekking tot het ondersteunen van het onderzoek vinden plaats vanuit het secretariaat van het onderzoeksbureau

Aanspreekpunt: Eddy van der Borght, onderzoeksdecaan
T: +31 (0)20 59 85781
E: eajg.vander.borght@vu.nl

Communicatie & Marketing

De afdeling Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid van de faculteit. Hieronder vallen onder meer voorlichting, werving, website, VUnet, sociale media, nieuwsbrief en externe profilering.

Voor communicatieadvies en werving/voorlichting: communicatie.ggl@vu.nl
Voor de website en VUnet: webredactie.ggl.mc@vu.nl

Internationaal

Ben je student aan onze faculteit en wil je in het buitenland vakken volgen? Mail je vraag naar outgoing@vu.nl.

Ben je een internationale student en wil je aan onze faculteit vakken volgen (exchange student)? Mail incoming@vu.nl.

Ben je een internationale student en wil je aan onze faculteit een degree (bachelor of master) halen? Mail Stipo Jelec.

HRM

Personeelsadviseur: Marja Horsman
T 020 59 88573
E-mail: m.p.horsman@vu.nl

HRM servicedesk
T 020 598 2882 (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur)
E servicedesk.hrm@vu.nl
emptyempty

Financiële zaken

De afdeling financiële zaken verzorgt de afwikkeling van facturen en declaraties, het opstellen van begrotingen en het maken van kwartaal/jaarrapportages.

Controller: Alexandra Vukomanovic
T 020 59 85944
E-mail: a.vukomanovic@vu.nl

Declaraties en facturen

Kijk voor meer informatie over declaraties en facturen op VUnet.