G.F. Bos MsC

Promovendus bij de Willem van den Bergh-leerstoel

Aanwezigheid

Vaak aanwezig op woensdag en donderdag.  

Onderzoek

Ik doe kwalitatief onderzoek naar de sociale integratie tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ik richt me hierin zowel op individuen als op groepen die betrokken zijn bij buurten voor ‘omgekeerde integratie’, dwz. buurten op (voormalige) instellingsterreinen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaars buren zijn.

Recente publicaties

  • Abma, T.A., Bos, G.F. & Meininger, H.P. (2011). Perspectieven in dialoog. Responsieve evaluatie van beleid voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun omgeving. NTZ. Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 37(2), 70-87.
  • Bos, G.F. (2009). ADHD: een kinderziekte? Over de groeiende toepassing van een normatief label en zijn transformatie tot een oorzakelijke entiteit. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

CV

Na het volgen van de HBO-opleiding Personeel & Arbeid aan de Hanzehogeschool in Groningen, waar ik voor het eerst kwalitatief onderzoek deed, studeerde ik Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik voltooide daar in 2009 de master Psychologie – met een kwalitatief onderzoek naar de even recente als sterke groei van het psychiatrische label ADHD.

Interesse

Ik wil me in mijn werk graag bezig houden met intermenselijk contact, met betekenissen die mensen geven aan hun leven en hun ervaringen en met hetgeen wat leidt tot geluk.