dr. C. van den Broeke

+31 20 59 84133
2e-05
c.vanden.broeke@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Assistant Professor Religion, Law, and Society/Chair Centre for Religion and Law; Leader Project PhD Online/Blended Learning Graduate School of Theology

Aanwezigheid

Monday-Tuesday-Friday

Research

Religion, Law and the Body

The Disposal of the Body and Religion 

Sed Recta in Coemeterium: Calvin, Calvinism and Funeral Law      

Religion, Law and Security

Religion, Law and Politics

Religion and Politics

Church-state relationships

Religion and Human Rights

Religion, Law, Identity, Governance and Leadership

Supralocal Oversight in Reformed Church Polity

Classis, in: Encyclopedie Nadere Reformatie (publication forthcoming)

Congregationalisme, in: Encyclopedie Nadere Reformatie (publication forthcoming)

Tucht, in: Encyclopedie Nadere Reformatie (publication forthcoming)

Zeevaart, in: Encyclopedie Nadere Reformatie (publication forthcoming)

Religion, Law, Conflictstudies and Reconciliation 

Strafrecht en tuchtrecht

Comparative Church Polity/Canon Law

Religious communities and law

Church Polity, Exemplary Law, and Good Governance

Theology of law

Freedom of Religion/Freedom of Expression

"To speak your word with all boldness“: Freedom of Expression (Παρρησία) in Dutch reformed churches (publication forthcoming)   

Christology in Reformed Church Polity

Historical Church Polity/Canon Law

The Global Reformers from Amsterdam/Walcheren: The Deputies for Maritime Affairs

The Walloon Classis: Reformed Minority within the Reformed Majority (publication forthcoming)

God en de golven: The Deputies for Maritime Affairs of the Classis Assemblies of Amsterdam, Rotterdam and Walcheren 1600-1800

Quo Patet Orbis: Dutch Deputies for Maritime Affairs of three Classes and their Global Network in the 17th and 18th Centuries

 

 

 

      

 

 

      

 

 

Education

2017    Research Design (Academic Integrity, Methodology, Proposal Writing) PhD-students Graduate School of Theology

2017    Master Seminar

2017    PAO Ambtsgeheim en verschoningsrecht (met mr. Gerrit van den Brink)

2016    "Institutionalization of Religion and Its Influence in Society: Conflict, Commitment, Dialogue and Reconciliation of Religion," PERSETIA, Summer School Indonesia

2015-... 'Letters of Mercy': Ship, State, and Church, Honours Programme Students (met prof. dr. J. Schokkenbroek VU/Scheepvaartmuseum)

2015    The Secular State, the Religious State, and their Problems, PERSETIA Summer School Indonesia

2015    Post Academisch Onderwijs (PAO), Trends in Religie en Recht: Tools voor de praktijk van de predikant (met prof. dr. L. J. Koffeman, PTHU en prof. mr. F. T. Oldenhuis, RUG)

2013-2015 Gemeenschap en Diversiteit, Integratieve Leerlijn, Joint Bachelor derdejaars studenten (met prof. dr. H.E. Zorgdrager, PTHU)

2013      Comparative Canon Law, Faculty of Canon Law, KU Leuven, Belgium

2012      Post Academisch Onderwijs (PAO), Recht op recht in de kerk (met prof. dr. L. J. Koffeman, PTHU en prof. mr. F. T. Oldenhuis, RUG)

2012      Comparative Canon Law, Faculty of Canon Law, KU Leuven, Belgium

2011      Law and Religion, Faculty of Canon Law, KU Leuven, Belgium

2011      Religion in the Public Domain, Faculty of Theology, University of Stellenbosch, South Africa

2009-...  Geloofsgemeenschappen en Recht (samen met de Faculteit Rechtsgeleerdheid)

2008      Kerkrecht in het algemeen en van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in het bijzonder

 

Lectures and/or expert meetings in: Belgium, Germany, Great Britain, Hungary, Indonesia, Italy, Morocco, Norway, Poland, Serbia, Slowakia, South Africa, United States of America, Wales

Recent publications

  

 • "Waar is de uitgang? Vrijheid van godsdienst, het recht op uittreding, geloofsafval en het apostasieverbod in joodse, christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen," in: NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie, 2017-2, 105-122
 • "Stabiel leiderschap in tijden van transitie en turbulentie," in: Tussenruimte: Religieus leiderschap in het publieke domein 2017/2, 45-49
 • "Flexibility or Fixed Idea: The Dort Church Order of 1619 as a Cultural Import," in: Henk Aay, Janny Venema and Dennis Voskuil (eds.), Sharing Pasts: Dutch Americans Through Four Centuries, Holland MI: Van Raalte Press, 2017, 51-72
 • "Transparante overheid, transparante geloofsgemeenschappen," in: https://platformoverheid.nl/tag/transparantie, 10 augustus 201
 • "Kerkrecht moet 'Dienstrecht' zijn, net zoals Jezus kwam om te dienen," Friesch Dagblad 8 juli 2016, 8.
 • Book Review Leo J. Koffeman, In Order to Serve: An Ecumenical Introduction to Church Polity, Zurich/Munster: LIT-Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism Global Perspectives 1 ed. by Leo J. Koffeman, Allan J. Janssen and Johannes Smit), in: NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie (2016), no. 1, 43-48.  
 • "Voorstel minister Halbe Zijlstra om vrijheid kerkgenootschappen te beknotten nav salafistische stromingen binnen de Islam," interview Katholiek Nieuwsblad no. 8, 26 februari 2016, 7
 • (met Dico Baars), "Terugblik symposium bekeringsverhalen asielzoekers," op http://centre-religion-law.org/nl/actueel/29-terugblik-symposium-bekeringsverhalen-asielzoekers
 • "Rechten en plichten," op https://uurtjevoorgod.wordpress.com/2015/12/14/rechten-en-plichten/
 • Book Review, Arjan Plaisier and Leo Koffeman (eds.), The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in the 21st Century. Stories and Reflections, Zurich/Munster: LIT Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives), in: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 9 (2015), 67-72
 • "No Funeral Sermons: Dutch or Calvinistic Prohibition?," in: Tarald Rasmussen and Jon Øygarden Flæten (eds.), Preparation for Death, Remembering the Dead, Gottingen/Bristol USA: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, (Refo500 Academic Studies, Herman J. Selderhuis (ed.), vol. 22), 361-77
 • Book Review, Going Dutch in the Modern Era: Abraham Kuyper’s Struggle for a Free Church in the Netherlands, written by John Halsey Wood Jr., in: Ecclesiology, vol. 11 (2015), no. 3, 406-409
 • "Baptism, Marriage and Funeral: Reformed Exclusivity or Religious Intolerance?," in: Herman J. Selderhuis and J. Marius J. Lange van Ravenswaay (eds.), Reformed Marjorities in Early Modern Europe, Gottingen/Bristol USA: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, (Refo500 Academic Studies, Herman J. Selderhuis (ed.), vol. 23), 213-25
 • “De kerk heeft behoefte aan regionale vormen van bestuur,” in: Christelijk Weekblad: Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, vrijdag 1 mei 2015, 4-5
 • “Classes in PKN afschaffen misschien noodzakelijk, maar niet verstandig,” in: Friesch Dagblad: Christelijk Dagblad, woensdag 22 april 2015, no°. 94, 108e jrg., 10 (zelfde artikel als hierboven genoemd in het Christelijk Weekblad)
 • "De organisatorische opbouw van een congregationele gemeente," in: L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg (ed.), Geloofsgemeenschappen en Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014, 113-132. 
 • "Het lichaam van de minderjarige: Rechtsbescherming van minderjarige getroffenen van seksueel misbruik in de Protestantse Kerk in Nederland," in: Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 8 (2014), 6-29.
 • Book review Grensverkeer: De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie, in: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 8, 37-39.
 • "The Nature of the Classical Assembly in Changing Dutch Contexts: Continuity and Discontinuity in Reformed Church Polity," in: Leo J. Koffeman and Johannes Smit (ed.), Protestant Church Polity in Changing Contexts II,  Case Studies. Proceedings of the International Conference, Utrecht, The Netherlands, 7-10 November 2011, Zürich/Berlin: LIT-Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism Global Perspectives 3), 85-98.
 • "Non-Geographic Classes? Reformed Geography," in: Journal of Reformed Theology 7.1 (2013), 51-68.
 • "CLASSICALE WETBOEKEN: Schakels tussen de Dordtse Kerkorde van 1619 en het Algemeen Reglement van 1816?," in: Lidwien van Buuren and Peter-Ben Smit (eds.), Meester in kerk en recht: Vriendenbundel voor Jan Hallebeek bij zijn 25-jarig jubileum als docent kerkelijk recht, Amstersfoort/Sliedrecht 2013 (Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie 50), 30-44.
 • "Het protestantse geheugen van IJzendijke," in: J.W.P. Prins (Ed.), Een Mauritskerk: IJzendijke 1614-2014, IJzendijke: Stichting Hervormd Kerkgebouw/Elhapé, 2014, 53-62.
 • "Een nieuwe kerk in IJzendijke?," in: Een Mauritskerk: IJzendijke 1614-2014, IJzendijke: Stichting Hervormd Kerkgebouw IJzendijke/Elhapé, 2014, 63-71.
 • "De religieuze markt van IJzendijke," in: J.W.P. Prins (Ed.), Een Mauritskerk: IJzendijke 1614-2014, IJzendijke: Stichting Hervormd Kerkgebouw IJzendijke/Elhapé, 2014, 72-79.
 • "IJzendijke en de bovenplaatselijke kerk," in: Een Mauritskerk: IJzendijke 1614-2014, IJzendijke: Stichting Hervormd Kerkgebouw IJzendijke/Elhapé, 80-84. 
 • "Christ as Master Builder...me as a Tool,": Albertus C. Van Raalte and the Ecclesiastical Organization," in: Jacob E. Nyenhuis/George Harinck (ed.), The Enduring Legacy of Albertus C. Van Raalte as Leader and Liaison, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans, 2014, (The Historical Series of the Reformed Church in America 81 in cooperation with the Van Raalte Institute), 241-260.
 • Book review J.J. Hallebeek, Canoniek recht in ecclesiologische context: Een inleiding tot het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Amersfoort/Sliedrecht: Merweboek 2011 (Publicatieserie Oud-Katholiek Seminarie, 49), 268 pp., in: zomernummer Tijdschrift voor Theologie 2013, 209-210.
 • "Rudolphus van Varick (1645-1694): Mild, Mobile and Mistreated Pastor," in: Leon van den Broeke, Hans Krabbendam and Dirk Mouw (ed.), Transatlantic Pieties: Dutch Clergy in Colonial America, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans (2012) (The Historical Series of the Reformed Church in America 76), 173-195.
 • (met Hans Krabbendam/Dirk Mouw) ed., Transatlantic Pieties: Dutch Clergy in Colonial America, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans (2012) (The Historical Series of the Reformed Church in America 76), 341 pages.
 • (met Eddy van de Borght), "De toekomt van religieus leiderchap," In de waagschaal: Tijdschrift voor Theologie, Cultuur en Politiek 11 (2012), 4-7.
 • "Living Law: Karl Barth, Bram van de Beek and the 2004 Protestant Church Order", E. Van der Borght and P. van Geest, Strangers and Pilgrims on Earth: Essays in Honour of Abraham van de Beek (SRT 22). Brill: Leiden-Boston, 2011, 635-50.
 • "Bishop-in-presbytery: De classicale bisschop,": Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 5 (2011), 140-162.
 • "'Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven': De registratie van kerkgenootschappen en de Handelregisterwet van 2007," Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 5 (2011), 103-123.
 • "Pope of the Classis?: The Leadership of Albertus C. Van Raalte in Dutch and American Classis, (Holland MI: Van Raalte Press, 2011). xxix+114 pages.
 • Allan J. Janssen and Leon van den Broeke (eds.), A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66). xiv+160 pages. 
 • "The History of the Classis," A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66), 9-46.
 • "The Protestant Classis: Between Episkopè and Koinonia," A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66), 75-91.
 • Classis in crisis: Om de classicale toekomst, (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009).
 • "'De oude Paulus heeft een jonge Timoteüs nodig': Rechten en voorrechten in en van de gereformeerde kerk te New York 1697-1699," in: Historisch Tijdschrift Groniek 183 (2009), 117-130.
 • "Van de aarde tot de wolken": Kroniek van Catharina Lensen-Faas (1860-1938) te Hoofdplaat, (Terneuzen: Bareman, 2008).
 • Geïnspireerd leiderschap: Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008).
 • Een geschiedenis van de classis: Classicale typen tussen idee en werkelijkheid 1571-2004, (Kampen: Kok, 2005), 597 pages.

PhD Supervision

On this page you will find dr. Van den Broeke's current supervision.

Current

 1. Peter Kromdijk, De ontwikkeling van doorbraak- gedachtegoed met als perspectief de ontwikkelingen in de maatschappij en Hervormde kerk in het interbellum (promotor: prof. dr. G. Harinck; copromotor Prof. H. Noordegraaf) - finished: PhD 24 March 2017
 2. B. J. (Bert) Boter, Liturgisch kerkrecht van 1571 tot 1618/1619 (promotor prof. dr. W. Janse)
 3. J. W. (Sjaak) Verwijs, Gij zult een dorsende os niet muilbanden. De rechtspositie van de predikant in het Nederlandse kerkrecht (promotor prof. dr. W. Janse)
 4. Víctor Germán Angulo Guzmán,  El Derecho Eclesiástico en Chile y el factor religioso. El papel de la Iglesia Evangélica – protestante chilena en la Evolución de este derecho (promotor: prof. dr. E.A. de Boer?)   
 5. Mihaj Francisc Nemeti, Church, Christian and Political Action: A Theological Exploration of the Life and Works of Richard Wurmbrand in the Area of Church and State Relationship (promotor: prof. dr. G. Harinck)
 6. Andrey Shiskov, The Issue of Primacy in the Church in the Modern Discussion (promotor: prof. dr. A. Louth)
 7. Seraphim Danckaert, The Christian Character of Early Canon Law (promotor: prof. dr. A. Louth)
 8. Hedley Christ (UK), Reception as an Ecumenical Process: Legitimizing Ecumenical Reception through Juridical Ecumenism (promotor: prof. dr. E.A.J.g. van der Borght)
 9. Annerieke van den Boogaard, The way to unification and salvation (promotor: prof. dr. E.A.J.G. van der Borght)
 10. Pieter van den Boogaard, De achtergrond, inhoud en doorwerking van het kerkrecht van prof. dr. F.L. Rutgers (promotor: prof. dr. G. Harinck)
 11. Aaron Cooper (USA), Interpreting Covenants as Contracts: A Search for Legal Influences on the Development of Covenant Theology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (prof. dr. W. van Vlastuin)
 12. Matthew van Maastricht (USA), What is a synod for? The General Synod in the Reformed Church in America (promotor: prof. dr. G. Harinck)

 

CV

Werkzaamheden

2009-        Assistant Professor Religion, Law, and Society/Church Polity (0,6fte)

                 Faculty of Theology VU Amsterdam

                 Chair Centre for Religion and Law, Faculty of Theology and Faculty of Law VU Amsterdam

                 Leader Project PhD Blended Learning

                 Leader Project Registration of PhD-students

2009-2014 Pastor Protestantse Gemeente te Sint Pancras
2007-2009 Assistant Professor Church Polity, Faculty of Theology VU Amsterdam

2005-2009 Docent Church History Course Theologische Vorming Gemeenteleden in the Province of Zeeland
1999-2009 Pastor Protestantse Gemeente te Biggekerke/Meliskerke
1993-1999 Pastor Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ van Bakkeveen

Honours

2016 Guest Lecturer PERSETIA Summer School 2016 Pematang Siantar (North-Sumatera)

2015 Guest Lecturer PERSETIA (Association of 50 Theological Schools in Indonesia) Summer School 2015 Tomohon (Sulawesi)

2013 Holder of the John Lewis Memorial Lectureship, Centre for Law and Religion, Cardiff Law School, Wales

2011 Distinguished Academic Associate Centre for Law and Religion Cardiff Law School, Wales

2009 Nederland-America Foundation Visiting Research Fellow, Van Raalte Institute, Holland MI, USA

2007 Albert A. Smith Visiting Research Fellow, New Brunswick Theological Seminary, New Brunswick NJ, USA

2001 PhD Scholarship Haak Bastiaanse Kunemannstichting

 

Lidmaatschappen

 • Chair Centre for Religion and Law (Centrum Religie en Recht) Vrije Universiteit Amsterdam
 • Directeur Deddens Kerkrecht Centrum, Theologische Universiteit Kampen
 • Associate Editor Brill Research Perspectives in Law and Religion
 • Associate Staff Member Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology Vrije Universiteit Amsterdam
 • Member of the International Consortium for Law and Religion Studies, Milan (Italy)
 • Member of the International Advisory Board of Journal of Law and Religion
 • Member of the Association for the Advancement of Dutch-American Studies (AADAS)
 • Member of the Amsterdam Centre for the History of Christianity (ACHC)
 • Co-editor book series LIT-Verlag: Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives
 • Leader Project PhD Blended Learning, Faculty of Theology, Vrije Universiteit Amsterdam   
 • Secretaris NOSTER-Themagroep Religious Leadership in a Postmodern Christendom Context     
 • Co-editor Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht (NTKR)
 • Vice-Chair General Committee on Church Order (Protestant Church in the Netherlands)
 • Associate Mediator ADR-Register (Alternative Dispute Resolution)

 

Behaalde opleidingresultaten
2005          PhD Faculty of Theology, Vrije Universiteit Amsterdam
1987-1993  Theology Faculty of Theology, Vrije Universiteit Amsterdam
1984-1987  HEAO (Economics and Law) [Business School] Vlissingen

Media

Nevenwerkzaamheden

Agimus - Commissaris Groningen, 08 februari 2016
Theologische Universiteit Kampen - Universitair Docent Kerkrecht Kampen, 01 augustus 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017