dr. R. Erwich

Docent ERT

Contactgegevens

033-4681913
dr.r.erwich@planet.nl

Onderzoek

Gemeente in context – onderzoek naar de functie en betekenis van vitaliseringsinstrumenten in de Nederlandse kerkelijke context. Het onderzoek gaat voornamelijk in op de betekenis van het Australische ‘Life-survey’ model voor Nederlandse gemeenten in het kader van vitalisering en gemeentestichting. Het onderzoek vindt plaats in een 12-tal gemeenten en leidt tot een publicatie in 2011 (Kok, Kampen).

Onderwijs

• VU – in ERT Evangelical Theology 2 en Missionary preaching in Ministerial and Missilogical Studies (MMS)
• ETF – Bachelor en Master modules Praktische theologie: ecclesiologie, voorgangersbeelden in context (onderzoeksseminar), orientatie Praktische Theologie
• CHE-ETH – Praktisch theologische vakken, met name gemeenteopbouw en pastorale theologie

CV

Universitair hoofddocent Praktische Theologie ETF, Leuven
Vakgroepvoorzitter Praktische Theologie ETF, Leuven
Directeur ETH (Academie voor Theologie CHE, Ede)

CV op persoonlijke website http://www.erwich.eu/

Eigen websites

http://www.erwich.eu/
http://www.etf.edu/