prof. dr. G. van den BrinkDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 85133
2e-05
g.vanden.brink@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Hoogleraar Theology & science

Sinds 1 januari 2015 ben ik werkzaam als URC-hoogleraar voor Theology & Science. Tot 1 juli 2015 rond ik daarnaast mijn werkzaamheden af als bijzonder hoogleraar in de theologie van het gereformeerd protestantisme (PThU, 0,4 fte; zie mijn persoonlijke webpagina daar). Daarna wordt mijn URC-aanstelling full-time. Mijn academische achtergrond bevindt zich in de godsdienstfilosofie zoals deze beoefend wordt in de analytische traditie. In mijn opleiding aan de UU (1982-1988) was dit een discipline binnen de theologische faculteit. Mijn proefschrift, verdedigd aan de UU onder Vincent Brümmer in 1993, behandelde de vragen die opgeroepen worden door de belijdenis dat God 'almachtig' is (zoals dat begrip onder meer in het Apostolicum voorkomt). Na een historisch overzicht geschreven te hebben over de interacties tussen de westerse wijsbegeerte en theologie (1994-1997-2000), verschoof mijn onderzoeksmatige belangstelling naar de aard van de theologie als academische discipline temidden van de (andere) wetenschappen. Dat werd dan ook het onderwerp van een volgende monografie (2004; Eng. editie 2009). Mijn meest recente grotere publicatie is een samen met VU-collega C. van der Kooi geschreven eigentijds overzicht over de christelijke geloofsleer (2012). Verder ben ik de jaren door gefascineerd geweest door het debat over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Die fascinatie verklaart waarom ik vanaf 2013 participeer emptyin het AKC en het project Science beyond scientism. Het onderzoek dat ik in het kader van mijn VU-aanstelling verricht, vindt plaats vanuit dit (extern gefinancierde) project. Mijn URC-hoogleraarschap biedt een fantastisch kader om mijn onderzoek naar de verhouding tussen geloof en wetenschap de komende jaren verder uit te bouwen.

Onderzoek

Mijn onderzoek binnen het project Science beyond scientism staat in het kader van de hypothese dat de evolutietheorie op een niet-sciëntistische en niet-atheïstische manier geduid kan worden. Concreet richt ik mij op de vraag of er een constructieve verhouding mogelijk is tussen de evolutietheorie (c.q. de zogeheten neodarwinistische synthese) en christelijk geloof. Daartoe onderzoek ik wat er gebeurt met diverse klassieke loci in de dogmatiek wanneer we de standaard-claims over de evolutionaire ontwikkeling van het leven – inclusief het menselijk leven - serieus (zouden) nemen. Daarbij gaat het me met name om de openbaringsleer, de scheppingsleer, theologische antropologie, de zondeleer, de leer aangaande voorzienigheid en kwaad, en de Schriftleer. Ik vraag speciaal naar de grenzen en de mogelijkheden  die de gereformeerde theologie biedt om recht te doen aan de gangbare evolutietheorie(ën). Blijft er op deze manier maar een slap aftreksel van haar over, of is het mogelijk deze voort te zetten op een wijze die herkenbaar is? Ik hoop aan te kunnen tonen dat de gegevens van de evolutiebiologie bevredigend geïnterpreteerd kunnen worden op een niet-sciëntistische manier, die niet in tegenspraak is met het klassiek-christelijke geloof.

Recente academische publicaties vanuit mijn VU-aanstelling

 • Christelijke dogmatiek. Een inleiding, samen met Cornelis van der Kooi  (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), 722 pp.
 • `Evolutionary Theory, Human Uniqueness and the Image of God', In die Skriflig/In Luce Verbi 46, No 1 (2012), doi: 10.4102/ids.v46i1.39
 • `Are We Still Special? Evolution and Human Dignity', Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 53 (2011), 318-332.
 • `Should We Drop the Fall? On Taking Evil Seriously', in: Eddy van der Borght & Paul van Geest (eds.), Strangers and Pilgrims on Earth.Essays in Honour of Abraham van de Beek (Leiden: Brill, 2011), 761-778.
 • `A Most Elegant Book. The Natural World in Article 2 of the Belgic Confession', Westminster Theological Journal 73 (2011), 273-292.
 • `Als orgels en stofzuigers? Evolutietheorieën en de uitleg van de Bijbel', Theologia Reformata 53 (2010), 351-368.

Recente populaire publicaties vanuit mijn VU-aanstelling

 • `Opmerkingen Witteman over theologie interessante mening, meer niet', Reformatorisch Dagblad, 8 januari 2013, opiniepagina.
 • `Alvin Plantinga en het echte conflict tussen geloof en wetenschap’, Wapenveld 62.3 (2012), 15-18.
 • `Waar is de ziel gebleven?’, Soϕie 2.2 (april 2012), 8-11.
 • `Genoeg licht voor wie Hem zoekt. Over de vraag of het bestaan van God te bewijzen is', in: J. Hoek (ed.), Verantwoorde hoop. Apologetische thema's, Heerenveen 2011, 82-113.
 • `Biblical Backgrounds of the Doctrine of the Trinity', Lux Mundi 30 (2011), 8-11, 30-33.
 • 'Vijf voet boven de grond? Van Ruler over de schepping', Kontekstueel 26.2 (november 2011), 11-13, 27.
 • 'Theologie en geschiedenis in Genesis 2-3', Inzicht. Studentenmagazine Theologische Universiteit Apeldoorn 14.1 (2010), 17-22.

Bekijk ook de volledige bibliografie, chronologisch of thematisch opgezet.

Onderwijs

Tot de thema’s waarover ik recent onderwijs gaf behoren:

 • Inleiding in de christelijke dogmatiek
 • Theologie na Darwin
 • Living Reformed Theology
 • Symboliek (= leer aangaande de christelijke geloofsbelijdenissen)
 • De gereformeerde belijdenisgeschriften
 • De drie-eenheidsleer

Promotiebegeleiding

Op deze pagina vind je prof. van den Brinks gerealiseerde en lopende promotiebegeleiding terug.

Aanwezigheid

Ik ben zeer regelmatig, maar niet op vaste dagen op de VU aanwezig. Studenten of anderen die een afspraak willen maken kunnen het beste een email sturen naar gvdbrink@solcon.nl.

Curriculum Vitae

Prof. dr. Gijsbert van den Brinks CV is beschikbaar als pdf.

Nevenwerkzaamheden

Begeleidingscommissie UItgave Verzameld Werk A.A .van Ruler - Voorzitter Amsterdam, 05 januari 2016
Schoolraad R. de Jagerschool - voorzitter Woerden, 05 januari 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017