dr. M.L. FolmerDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84139
2e-05
m.l.folmer@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Docent

Aanwezigheid

Ma. - wo. in de collegeperiode.

Onderzoek

Aramees (Universiteit Leiden): Oud Aramees, Rijksaramees, Bijbels Aramees, Qumran Aramees, Targum Aramees, Joods Palestijns Aramees, Babylonisch Aramees

Onderwijs

Hebreeuws i, ii, iii (Bachelor Theologie)

Recente publicaties

 • “Metathesis in Jewish Aramaic: A So-Called 'Pan-Semitic' Feature Reconsidered”. In Baasten, M.F.J.&Peursen, W.Th. van (Ed.), Hamlet on a Hill. Semitic and Greek Studies Presented to Professor T. Muraoka on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. Leuven 2003, 233-244.
 • “Officiële Aramese correspondenties uit de satrapie Egypte”, in R.J. Demarée en K.R. Veenhof, Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten (2500 - 100 v. Chr.), Leiden 2003, 386-397.
 • “Response to Paul Flesher, ‘The Aramaic Dialect of the James Ossuary Inscription’”, Aramaic Studies 2.1 (2004), 22-28.
 • Oefenboek bij de Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws (samen met A.J.C. Verheij). Delft 2004 (Eburon); tweede druk 2006.
 • “A Jewish Childbirth Amulet for a Girl”. In: M.F.J. Baasten en R. Munk (eds.), Studies in Hebrew Language and Jewish Culture, Dordrecht 2007 (Springer), 41-56.
 • H. Gzella en M.L. Folmer (eds.), Aramaic in its Historical and Linguistic Context. Wiesbaden 2008 (Harrassowitz), 131-158.
 • “The Use and Form of the nota objecti in Jewish Palestinian Aramaic Inscriptions”. In: H. Gzella en M.L. Folmer (eds.), Aramaic in its Historical and Linguistic Context. Wiesbaden 2008 (Harrassowitz), 131-158.


Binnenkort te verschijnen (2009):

 • “Alt- und Reichsaramäisch“, in: H. Gzella (ed.), Sprachen aus der Welt des Alten Testaments (Wiesbaden: Harrassowitz).
 • “The importance of Syntactic Studies in Determining the Dialectal Affinity of Targum Onqelos, Exemplified by the Case of the Nota Objecti.” (eds. W. Smelik en A. Rapoport, University College London).
 • “Aramaic Inscriptions in Egypt”, in: A Journey of Writing (publicatie van de Bibliotheca Alexandrina).

CV

 • 1977: eindexamen gymnasium alpha (Haganum, Den Haag)
 • 1986: doctoraalexamen Semitische Talen en Culturen Universiteit Leiden (hoofdvak Klassiek Hebreeuws) (cum laude)
 • 1995: promotie Universiteit Leiden (The Aramaic Language in the Achaemenid Period. A Study in Linguistic Variation)
 • Sedert 1991 als docent Hebreeuws verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de VU (0.5 fte) en sedert 1998 als universitair docent Aramees aan de Universiteit Leiden (0.5fte).

Nevenwerkzaamheden

Universiteit Leiden - Universitair docent Aramees Leiden, 01 september 1998
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017