prof. dr. H.Y.M. (Yolande) JansenDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

prof. dr. Yolande Jansen
+31 20 59 82691
2e-05
h.y.m.jansen@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Bijzonder hoogleraar Humanisme in relatie tot religie en seculariteit

News

Prof. Dr Yolande Jansen (UvA Amsterdam, VU University Amsterdam and Socrates Foundation) and Prof. dr. Thijl Sunier (VU University Amsterdam, chairman of NISIS) have been awarded a NWO grant for their research proposal ‘Critique of religion and the framing of Jews and Muslims in the Netherlands today’ Their research project falls within the scope of the “Religie in de moderne samenleving” (Religion in Modern Society) programme of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

The research will address the recent controversies in the Netherlands and other European countries concerning Jewish and Muslim religious practices such as ritual slaughter and circumcision. These controversies are usually framed in terms of shifting relations between secular cultures and (orthodox) religion. Some criticise these practices in the name of secular and liberal values; others argue that secularist cultural hegemony exists in an uneasy relationship with religious freedom. A question which has so far remained in the background, is how the framing of these controversies, in terms of the relationship between secular critique of religion and (orthodox) religion, is related to how Jews and Muslims have been historically, and still remain, the objects of cultural stereotyping, racialisation and discrimination. This is a crucial question at a time when anti-Semitism and Islamophobia are issues of concern in Europe. This project therefore analyses the dynamic between critique of religion and the framing of Jews and Muslims, while also aiming to contribute to public reflection on this dynamic. One sub-project provides a conceptual-historical analysis of the dynamic between critique of religion and the framing of Jews and Muslims in secular modern political theory. It subsequently examines the contributions of contemporary public intellectuals to the debate in light of that conceptual history. Another sub-project involves participants in controversies in the Netherlands concerning circumcision and ritual slaughter to evaluate the intercultural dimensions of specific forms of critique of religion.

The proposed research will be conducted at UvA Amsterdam and VU University Amsterdam. The research will be supported by the Socrates Foundation and it will take place in cooperation with several societal organisations, among them the Anne Frank Stichting, Stichting Forum, Eutopia, Humanistisch Verbond, Joods-Marokkaans netwerk.

Please note: Within this project, there are two vacant PhD positions. Applications are welcome until 23 September 2013. Job interviews will take place early October. See www.asca.uva.nl and www.workingatvu.nl.

Biografie

Yolande Jansen studeerde Franse taal- en letterkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, met tussenstops in Parijs (Paris VII Jussieu) en New York (Columbia University). Ze promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Stuck in a Revolving Door. Secularism, Assimilation and Democratic Pluralism. Zij is thans als Socrates-hoogleraar op de leerstoel ‘humanisme in relatie tot religie en seculariteit’verbonden aan de VU. Yolande Jansen zal haar oratie houden op 28 November aanstaande om 15.45 aan de Vrije Universiteit.

Voorts is zij als senior onderzoeker sociale en politieke filosofie verbonden aan het Amsterdam Center for Globalisation Studies (ACGS) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Yolande Jansen is redacteur van Krisis; tijdschrift voor actuele filosofie/Journal for Contemporary Philosophy.

Eind 2013 zal haar boek Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: French Modernist Legacies verschijnen bij Amsterdam University Press/IMISCOE. Ze analyseert de manier waarop hedendaagse debatten over multiculturalisme, integratie en assimilatie verweven zijn met debatten over secularisme en de plaats van religie in de publieke sfeer. Yolande Jansen brengt deze debatten vervolgens in verband met historisch-sociologisch onderzoek naar de positie van de Franse Joden in de vroege Derde Republiek (1870-1918). Ze besteedt in die context aandacht aan de manier waarop de Franse romancier Marcel Proust de positie van de Joden in Frankrijk ten tijde van de Dreyfus Affaire thematiseert in zijn roman Op zoek naar de verloren tijd.

Tijdens haar post-doc onderzoek voor NWO (2006-2010) in het kader van het programma ‘The Future of the Religious Past’ heeft Yolande Jansen zich geconcentreerd op de verhouding tussen seculariteit en religie in de context van een vraagstelling over de positie van de Islam (en van moslims) in een Europa dat zich in toenemende mate in termen van ‘seculariteit’ definieert. Hierbij stond de vraag centraal, of een zelfdefinitie in termen van seculariteit recht doet aan de religieuze en culturele diversiteit van het moderne Europa, en vervolgens hoe deze zelfdefinitie zich verhoudt tot een centrale doelstelling van het humanisme, namelijk een vreedzame, rechtvaardige en democratische samenleving. De verhouding tussen religie en secularisme heeft ook haar belangstelling voor zover deze begrippen een centrale rol spelen in de zelfkritiek van de metafysica en het humanisme (posthumanisme) in de twintigste eeuwse filosofie.

In het huidige onderzoek van Yolande Jansen staan twee onderwerpen centraal. Ten eerste een kritiek op het gebruik van het conceptuele raamwerk van seculariteit en religie in politiek-filosofische discussies over de relatie tussen politiek en metafysica/ontologie; in deze kritiek speelt een reflectie op de noties van posthumanisme en postsecularisme en hun verwantschap een belangrijke rol. Het bredere kader voor deze kritiek is een boekproject waarin zij onderzoekt, hoe hedendaagse filosofische visies op secularisme, religie in de publieke sfeer, humanisme en multiculturalisme kunnen worden aangescherpt met inzichten uit postkoloniale studies en vergelijkende religie- en cultuurwetenschappen over de geschiedenis en politieke betekenis van de begrippen religie, seculariteit en humanisme zelf.

Twee boekprojecten waar Yolande Jansen op dit moment aan werkt:
Islam, Europe and the Secular-Religious Divide; Interactions, Genealogies, Transformations (Edited volume, co-edited with Michiel Leezenberg).
Provincialising philosophy: what philosophy could learn from comparative globalisation studies when talking about religion, politics, secularity and postsecularity (Working title).

Interessegebieden

Geschiedenis van de begrippen secularisme, humanisme, en religie en hun onderlinge relaties; sociale, politieke en culturele theorie en hun interactie; kritische theorie; multiculturalisme, postkoloniale studies en democratie; irreguliere migratie; Jodendom in Europa; Islam in Europa; Marcel Proust.

Enkele publicaties

Zie ook: medewerker uva

Nevenwerkzaamheden

Universiteit van Amsterdam - Senior onderzoeker/ docent Amsterdam, 01 augustus 2006
De Helling Wetenschappelijk bureau - Redacteur wetenschappelijk tijdschrift Utrecht, 01 januari 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017