prof. dr. R.R. GanzevoortDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 89417
2e-05
r.r.ganzevoort@vu.nl
faculteit religie en theologie ( bedrijfsvoering )
Hoogleraar Praktische Theologie

Aanwezigheid

Op afspraak

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de geleefde religie, dat wil zeggen hoe mensen vorm geven aan hun verhouding tot het heilige en hoe ze zich daarin voortdurend verhouden tot de traditie(s) waaruit ze putten. Concreet ben ik met projecten bezig op het terrein van religie en trauma, seksuele diversiteit, geestelijke verzorging, en religie in de populaire cultuur.

Onderwijs

 • Inleiding praktische theologie (rituelen)
 • Religion and sexuality
 • Theorie van de Geestelijke Verzorging

Recente publicaties

Zie www.ruardganzevoort.nl/work.html

CV

 • 1965 february 14, birth, Haarlem, The Netherlands
 • 1982 Diploma, secondary school (VWO), Oude Hoven, Gorinchem, The Netherlands
 • 1987 Graduation, theology, University of Utrecht, The Netherlands.
  Specializations: pastoral psychology (major), missiology (minor)
 • 1994 PhD, University of Utrecht, The Netherlands
 • 1998 Clinical Pastoral Education, Drachten, The Netherlands 1965 february
 • 1987-1997 Minister "Nederlands Gereformeerde Kerk", serving the congregations in Alkmaar, Wormerveer, and Doorn
 • 1990-1995 Lecturer pastoral care, De Wittenberg school for professional higher education, Zeist
 • 1995 Temporary lecturer practical theology, Catholic Theological University, Utrecht
 • 1995 Temporary lecturer practical theology, Reformed Theological Institute, Utrecht
 • 1996-2001 Associate professor of practical theology (junior level), Kampen Theological University (half time until 1997, full time 1997-2001)
 • 2001-2008 Associate professor of practical theology (senior level), Kampen Theological University (full time 2001-2005, half time 2005-2007). In 2007-2008 I remained on the faculty to finish a funded research project.
 • 2005-present Professor of practical theology, Vrije Universiteit Amsterdam (part-time until 01.01.2009)
 • 2007-2009 Professor of theology, Windesheim Christian University of Applied Sciences
 • 2011-present Member of the Upper Chamber of the Dutch Parliament

 

www.ruardganzevoort.nl/life.html

Telefoonnummers: 030-2758503 / 06-23080850
Faxnummer: 030-2758501

Afgeronde promoties als (co-)promotor

 • Aalbersberg, Conny, 2003. De derde stem en de vierde Stem. Een onderzoek naar het functioneren van Psalm 31 en 139 in het pastoraat. Gorinchem: Narratio. Theologische Universiteit Kampen, promotor Houtman, copromotor Ganzevoort
 • Veerman, Alexander L., 2005. Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd. Kampen: Kok. Theologische Universiteit Kampen, promotor Van der Laan, copromotor Ganzevoort
 • Smit, Johan, 2011 Competenties voor de pastorale communicatie met mensen met een verstandelijke beperking. Een praktisch-theologisch onderzoek naar leerprocessen van pastores. z.p.: Philadelphia Zorg. Vrije Universiteit, promotores Meininger, Ganzevoort
 • Tromp, Thijs, 2011. Het verleden als uitdaging. Een onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in levensverhalen van ouderen. Zoetermeer: Boekencentrum. Protestantse Theologische Universiteit, promotores Bouwer, Ganzevoort
 • Doornenbal, Robert J.A., 2012. Crossroads. An Exploration of the Emerging-Missional Conversation with a Special Focus on 'Missional Leadership' and Its Challenges for Theological Education. Delft: Eburon. Vrije Universiteit, promotor Ganzevoort, copromotor Stoppels
 • Van Dusseldorp, Kees, 2012. Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit. Kampen: Kok. Theologische Universiteit Kampen (Vrijgemaakt), promotores De Ruijter, Ganzevoort
 • Sremac, Srdjan, 2013. Addiction and Spiritual Transformation. An Empirical Study on Narratives of Recovering Addicts’ Conversion Testimonies in Dutch and Serbian Contexts. Münster: LIT. Vrije Universiteit, promotor Ganzevoort, copromotor Brncic
 • Wolverton, Tagg E., 2014. An Intimate Revelation. Intercultural Bible Reading with Adolescents. Vrije Universiteit, promotores De Wit, Ganzevoort

Lopende promotietrajecten als eerste of tweede promotor

 • Adriana Balk (VU), incest en godsbeeld.
 • Marianne Cense (VU), jongeren en seksualiteit.
 • Luis Cruz-Villalobos (VU), posttraumatische spiritualiteit.
 • Heinrich Derksen (VU), Gottesdienstverständnis in Russland-Deutsche Freikirchen.
 • Nette Falkenburg (VU), posttraumatische spiritualiteit bij ouders van een overleden kind.
 • Jan Grimell (VU), existentiële identiteitsreconstructie bij veteranen.
 • Rinke van Hell (ETF/VU), religieuze betekenisgeving bij het kijken naar films.
 • Omari Hutchinson (VU/Queen’s), Black Gay Christian Men.
 • Barbara de Kort (VU), christelijke identiteit van een HO-instelling.
 • Adem Kose (VU), ziektebeleving bij islamitische patiënten in de psychiatrie.
 • Jenny Morgan (VU/Queen’s), religieuze identiteitsvorming bij vrouwelijke studenten. 
 • Dawid Mouton (UFS/VU), collectief trauma en religie.
 • Naomi Nixon (VU/Queen’s, studentenpastoraat.
 • Sylvia Owusu (VU), Conflictbeheersing en religie in Ghana.
 • Joseph Pali (UFS/VU), leiderschap in het Zuid-Afrikaanse kerkgenootschap DRCA.
 • Birgit Pfeifer (VU) zingevingsproblematiek bij school shootings.
 • Job Smit (VU), methodologie van de geestelijke verzorging.
 • Hennie Wattimena (VU), pastorale counseling in Indonesië.
 • Alie Weerman (VU), ervaringsdeskundigheid in de verslavingszorg.
 • Theo Zijderveld (VU), personal branding van geestelijk leiders

Website

http://www.ruardganzevoort.nl

In de media

Kijk ook eens op ruardganzevoort.wordpress.com voor zijn meest recente media optredens en opiniebijdragen.

Nevenwerkzaamheden

KRO_NCRV - Lid Raad van Toezicht Hilversum, 02 januari 2014
Eerste kamer - Senator Den Haag, 01 juli 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017