prof. dr. J.S. Reinders

Hoogleraar Ethiek, Bijzonder Hoogleraar Bernard Lievegoed Leerstoel

Extra contactgegevens

Mobiel nummer: 06-55328726

Onderzoek

Mijn onderzoek heeft betrekking op ethische vragen met betrekking tot het leven met een (verstandelijke) beperking. Deze vragen bestrijken een breed terrein. Ontwikkelingen op het medisch gebied (bv. prenatale screening en diagnostiek) roepen de vraag op naar de waardering van ‘gehandicapt’ bestaan. Maatschappelijke ontwikkelingen in het denken over zorg roepen vragen op over inclusie en participatie van mensen met een beperking. Beleidsontwikkelingen roepen vragen op over opvattingen van kwaliteit van bestaan en kwaliteit van zorg. Uit mijn werk blijkt hoe deze uiteenlopende vragen telkens worden doordacht vanuit een perspectief dat ethiek en antropologie met elkaar verbindt. Of het nu gaat om hoe het leven van mensen met een beperking wordt gewaardeerd, of om hun deelnemen aan de samenleving, of om de kwaliteit van  hun bestaan, in het denken over deze onderwerpen blijkt het telkens te gaan om de vraag of andere mensen zich met hen willen verbinden. Dat maakt verbinding tussen mensen met en zonder beperking het centrale thema in mijn onderzoek.

Onderwijs

- Ethische theorieën
- Christelijke Ethiek
- Ethiek van de Wereldreligies

Recente publicaties

‘The Ethics of Normalization. Remarks on the Moral Presuppositions of Community Care Policy.' In: Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 6 (1997) 4, 480-493.
‘Imago Dei as a Basic Concept in Christian Ethics.’ In: Hendrik M. Vroom, Gerald D. Gort. (Eds.) Holy Scriptures in Judaism, Christianity and Islam. Hermeneutics, Values and Society. Amsterdam: Rodopi, 1997, pp. 187-204.
‘Mental Retardation and the Quest for Meaning: Philosophical Remarks on “The Meaning of Life” in Modern Society.’ In: Joop Stolk, Theo A. Boer and R. Seldenrijk. (Eds.) Meaningful care. A multidisciplinary approach to the meaning of care for people with mental retardation. Dordrecht/Boston: Kluwer, 2000, pp. 65-84.
The Future of the Disabled in Liberal Society. An Ethical Analysis. Notre Dame: The University of Notre Dame Press, 2000 (290 p.).
'The Good Life for Citizens with Intellectual Disabilities.' In: Journal of Intellectual Disability Research 46 (2002), January: 1-5.
‘Being Thankful: Parenting the Mentally Disabled.’ In: Stanley M. Hauerwas and Samuel Wells. (Eds.) The Blackwell Companion to Christian Ethics. London: Blackwell, 2004, pp. 427-440.
‘Human Dignity in the Absence of Agency.’ In: R. Kendall Soulen and Linda Woodhead. (Eds.) God and Human Dignity. Grand Rapids: Eerdmans, 2006, pp. 121-139.
‘Nouvelle réflections sur la relation entre éthique et handicap.’ In: Denis Müller, Michael Sherwin OP, Nathalie Maillard, and Graig Steven Titus. (Eds.) Sujet Morale et Communauté. Fribourg: Academic Press, 2007, pp. 372-391.
‘Life’s Goodness: On Disability, Genetics, and ‘Choice’. In: John Swinton and Brian Brock. (Eds.) Theology, Disability and The New Genetics. London: T&T Clark, 2007, pp. 163-181.
Receiving the Gift of Friendship. Profound Disability, Theological Anthropology, and Ethics. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.

CV

Geboren in 1950 te Venlo.
Studie theologie Vrije Universiteit, Amsterdam, BA 1982, (cum laude), MA 1984, (cum laude), Promotie, 1988, (cum laude).
Gewoon hoogleraar ethiek sinds 1995; daarnaast bijzonder hoogleraar Willen van de Bergh leerstoel 1995-2005 en bijzonder hoogleraar Bernard Lievegoed leerstoel 2005 -.
Research Fellow University of Notre Dame 1994-1995, Fellow Center for Theological Inquiry, Princeton USA 2004-2005, 2006, Lid van de Nederlandse Gezondheidsraad 19960-2002, lid van de General Council van International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability, 2004 - , Chairman van de European Society for the Study of Theology and Disability 2007 -. Editorial Board Journal of Disability, Health and Religion, 2004 - . Guest editor, Journal of Disability, Health and Religion, 2008, Guest editor, Journal of Intellectual Disability Research, 2003, 2008.