dr. E. van Staalduine-SulmanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 89444
2e-05, 2e-05
eveline.van.staalduine-sulman@vu.nl
protestantse theologische universiteit ( oude testament ), faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Universitair Docent Oude Testament en Coördinator Evangelical and Reformation Theology

Aanwezigheid

Op wisselende dagen: je kunt altijd een afspraak maken per e-mail.

Onderzoek

Als onderdeel van het programma ‘A Jewish Targum in a Christian World’ (samenwerkingsverband met de PThU en de ETF  te Leuven) bestudeer ik de Latijnse vertalingen van de Targum, de Aramese vertaling van het Oude Testament. Deze vertalingen zijn overgeleverd door Alfonso de Zamora, een converso uit de zestiende eeuw, en door de samensteller van de Antwerpse Polyglot. Door deze vertalingen leerden christen-hebraïsten hun Aramees, maakten ze kennis met de joodse vertalingen van de Bijbel en gebruikten ze deze vertaling als getuige van de Hebreeuwse tekst.

Ik bestudeer hoe ze hun vertaling hebben gemaakt, welke bronnen ze hebben gebruikt en voor welk doel ze zijn gemaakt. Ik probeer te traceren waar hun christelijke/bekeerde achtergrond invloed heeft gehad op hun vertaling. Uiteindelijk wil ik ook de vraag beantwoord zien of hun Aramese teksten, die samen met hun vertalingen zijn overgeleverd, geschikt zijn om in een editie van de Targum op te nemen of dat ze daarvoor te ‘christelijk’ zijn.

Onderwijs

Bachelor courses: Exegesis of the Old Testament, Judaism

Master courses: Apocalypticism, Versions and Commentaries Old Testament, Research Skills, Master Seminar

Recente publicaties

“The Evangelical Movement in the Enlightenment”, in: C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (AmSTaR, 1; Amsterdam: VU University Press, 2012), 40-67.

“Impurity”, in: S. Riecker, J. Steinberg (Hrsg.), Das heilige Herz der Tora: Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65.Geburtstag, Aachen 2011, 237-256.

“Where is God? Romans 3:13-18 as an Addition to Psalm 14”, in: W.Th. van Peursen, J.W. Dyk (eds), Tradition and Innovation in Biblical Interpretation: Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, (SSN, 57; Leiden & Boston: Brill, 2011), 93-112.

“De verworpen gezalfde: Saul en Israël bij A. van de Beek”, Soteria 28/3 (2011), 26-31.

“Isaiah 44:5: Textual Criticism and Other Arguments”, Textual Criticism 16 (2011), internet: http://www.reltech.org/TC/v16/index.html

“Samuël, de ideale schriftgeleerde”, Schrift 256 (43/4; 2011), 139-142.

“Oude woorden in nieuwe talen: Joël 2:12-14 in christelijke edities van Targoem Jonathan”, in: K. Spronk & R. Roukema (eds), Studies uit de Kamper School opgedragen aan Willem van der Meer, Bergambacht 2010, 161-172.

An Electronic Edition of Targum Samuel (2010), online: http://www.targum.nl/pdf/An%20Electronic%20Edition%20of%20Targum%20Samuel.pdf

 “Animosity in Targumic Literature”, in: J.T. Fitzgerald et al. (eds.), Animosity, the Bible, and Us. Some European, North American, and South African Perspectives (Global Perspectives on Biblical Scholarship, 12) Atlanta: SBL, 2009, 128-147.

 “Ziekte en genezing. De lijn van Jesaja 53,4 via Matteüs 8,17 naar nu,” Bulletin voor Charismatische Theologie 62/2 (2008), 13-25.

PhD Supervision

On this page you will find dr. Staalduine-Sulmans current supervision as well as potential research areas and themes for future PhD students.

CV

HBO-theologie: Bijbelinstituut België (nu: ETF; Heverlee) 1982-1985

WO-theologie: Theologische Hogeschool Kampen 1987-1995

cum laude promotie The Targum of Samuel 23 mei 2002

 

  • predikant vanaf 1995
  • docent O.T. aan het Baptisten Seminarium te Bosch en Duin (deeltijdopleiding) 2000-2006
  • docent Theologiseren aan de Theologische Vorming voor Gemeenteleden te Kampen vanaf sept. 2000
  • docent O.T. HBO-theologie aan de Evangelische Theologische Hoogeschool te Veenendaal (nu onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede) vanaf nov. 2001
  • postdoc onderzoeker aan de ThUK in een vervolg van het Targoem-project The Origin and History of Targum Jonathan to the Prophets 2002-2007
  • docent O.T. HBO-theologie aan de ETH, nu verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede 2004-2007
  • universitair docent O.T. aan de VU Amsterdam en coördinator van de master Evangelical and Reformation Theology vanaf sept. 2007
  • als onderzoeker verbonden aan het project A Jewish Targum in a Christian World (PThU, VU, ETF) vanaf mrt. 2008
  • eindredacteur Soteria vanaf 2012