Dr. P. de VriesDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84112
2e-05
p.de.vries@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Universitair docent

Aanwezigheid

On Monday and Wednesday in the periods 2 and 4 and on Thursday in period 5

Onderzoek

Momently I have two fields of research. The first one is the theology of Paul with as prism his conversions/call. The second field is the message of the Old Testament prophets especially with regard to the covenant

Onderwijs

Two courses of biblical theology in the bachelor and one in the master and a course of hermeneutics in the bachelor

Recente publicaties

 • The Kābôd of YHWH in the Old Testament With Particular Reference to the book of Ezekiel, Brill, Leiden/Boston 2015.
 • Paspoort van het koninkrijk. Over de betekenis van de Heilige Doop, Den Hertog, Houten 2015.
 • ‘Living in Truth: Unmasking the Lies of our Postmodern Culture’¸Southern Baptist Theological Journal,  19/2,  135-148
 • ''The Relationship between the Glory of YHWH and the Spirit of YHWH in Ezekiel 33-48 ', Old Testament Essays, 28/2, 326-350
 • 'Ezechiël’, in Bijbel met uitleg, De Banier, Apeldoorn 2015.
 • 'Hermeneutics: A Biblically Based View', Puritan Reformed Journal, Vol 7/1 (2015), 42-53.
 • ‘Thoughts on Religious Experience by Archibald Alexander’, in Edward Donnelly en Sinclair Fergu­son (red.), You Must Read: Books that have shaped our lives, Banner of Truth, Edinburgh 2015, pp. 193-200.
 • De betekenis van de triniteit voor de godsvrucht bij John Owen (1616-1683)’, in dr. J. van de Kamp, dr. A. Goudriaan en dr. W. van Vlastuin (red.), Pietas reformata. Religieuze vernieuwingonder gerefor­­meer­den in de vroegmoderne tijd, Boekencentrum, Zoetermeer 2015, pp. 47-58.
 • 'Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803–1875): A Comforter of Mourners', Puritan Reformed Journal, Vol 6/1 (2014), 272-283 
 • 'Blaise Pascal (1623-1662)’, in Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek, red. prof.dr. H.A. Bakker, dr. M.J. Kater en dr. W. van Vlastuin, Brevier, Kampen 2014, 114-122. 
 • Verstaanbaarheid en betrouwbaarheid van een Bijbelvertaling. Overwegingen rond herziening en hertaling van de Statenvertaling, AMV, Lunteren 2014.        
 • Structural Analysis of Isaiah 61 with a Special Focus on Verses 1-3’,Old Testament Essays, Vol 26/2 (2013), 298-314.
 • ‘The Relationship between the Glory of YHWH and the Spirit of YHWH in the Book of Ezekiel. Part One’, Journal of Biblical and Pentecostal Research, Vol 5 (2013), 109-127.
 • De ene olijfboom. De verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk, Bureau Hersteld Hervormde Kerk, Veenendaal 2013.
 • Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van God en van Christus in het Oude en Nieuwe Testament, Den Hertog, Houten 2012.
 • 'The Targumim as Background of the Prologue of the Gospel according to John', The American Journal of Biblical Theology, Vol 18/14  (2013) pp. 1-24
 • Christus Die ons leven is. Over de verkondiging en doorleving het heil, Den Hertog, Houten 2013. 
 • ‘Ezekiel: Prophet of the Name and Glory of YHWH – The Character of His Book and Several of Its Main Themes’, Journal of Biblical and Pneumatological Research, Vol 4 (2012), 95-109.
 • ‘The Interpretation and Preaching of the Song of Songs’, Puritan Reformed Journal, Vol 4/2 (2012), 5-18.
 • 'De heerlijkheid van JHWH in het boek Ezechiël', Theologia Reformata, Vol 55/2 (2012) pp. 165-183.
 • 'Ezechiël: profeet van de naam en heerlijkheid van JHWH', in Ezechiël, red. J. Dubbink, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 26, 2VM Bergambacht 2011, 1-16. 
 • Waarom christenen geloven dat Jezus de beloofde Messias is, Lectori Sa­lutem, Nieuwdorp/ Nunspeet 2011.
 • De typologische Schriftuitleg, Lectori Sa­lutem, Nieuwdorp/Nunspeet 2011.
 • The Glory of the Cross (2)', Puritan Reformed Journal, Vol 3/2 (2011) pp. 15-30.
 • 'Justification: The Central Article of Faith: A Biblical and Theological Analysis', Puritan Reformed Journal, Vol 3/2 (2011) pp. 83-97.
 • 'The Reading of Scripture', Puritan Reformed Journal, Vol 3/2 (2011) pp. 383-388.
 • 'The Glory of YHWH in the Old Testament with Special Attention to the Book of Ezekiel', Tyndale Bulletin, Vol 62/1 (2011) pp. 151-154.
 • De uitleg en prediking van het boek Hooglied, uitgave Lectori Sa­lutem, Nieuwdorp/Nunspeet 2011.
 • De targoemiem als achtergrond van de proloog van het evangelie naar Johannes, uitgave Lectori Salutem, Nieuwdorp/Nunspeet 2011.
 • 'The Glory of the Cross (1)', Puritan Reformed Journal, Vol 3/1 (2011) pp. 18-23.
 • Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de apologetiek van het christelijke geloof, De Groot-Goudriaan, Kampen 2010.
 • De heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament en wel in het bijzonder in het boek Ezechiël, Groen, Heerenveen 2010 (proefschrift).
 • ‘John Bunyan and His Relevance for Today’, Puritan Reformed Journal Vol 2/1 (2010),  67-74.
 • 'Calvin on the Promises of God', Puritan Reformed Journal, Vol I/2 (2009), 57-63.
 • 'Theology of the Old Testament', Puritan Reformed Journal, Vol I/2 (2009), 259-264.
 • Vaste Rots van mijn behoud. Vijf Engelse dichters en hun bekendste hymns, Den Hertog, Houten 2004.
 • 'The Divine Initiative in Applying Grace', Banner of Truth, nr. 487, April 2004.
 • Vreugde in God. De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving, Groen, Heerenveen 2003.
 • 'Herman Bavinck (1854-1921): Reformed Theology in Tension with Science and Culture', Banner of Truth, nr. 478, July 2003.
 • 'Groen van Prinsterer: Dutch Statesman and Christian', Banner of Truth, nr. 473, February 2003. `
 • Een vast verbond. De visie van de puriteinen op het verbond, Den Hertog, Houten 2001.
 • Tot de gehoorzaamheid van Christus. Het christelijk geloof verdedigd en uitgezet door Cornelius van Til, De Banier, Utrecht 2001.
 • ‘The Significance of Union and Communion with Christ in the Theology of John Owen’, Reformed Theological Journal, November 2001.
 • ‘Union and Communion with Christ’, Reformed Theological Journal, November 1999.
 • Die mij heeft liefgehad. De gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683), Groen, Heerenveen 1999, tweede herziene en uitgebreide dr. 2000. (proefschrift).
 • John Bunyan on the Order of Salvation, Peter Lang, New York 1994.  

CV

Pieter de Vries was born 23 April 1956 in Kinderdijk, a small village in the western part of the Netherlands. From 1974 tot 1981 he studied at the theological faculty and the faculty of Semitic languages of the State University of Utrecht. In 1980 he passed the exam required in order to become a minister in the Dutch Reformed Church. In 1981 he received the degree of Doctorandus of Theology (to be compared with the degree of Master of Theology). In 1989 a revised and extended version of the thesis he wrote for this degree, was published in Dutch. In 1994 an English translation came out by Peter Lang under the title John Bunyan on the Order of Salvation

From 1980 to 1982 Pieter de Vries was an assistant-pasto­r in a congregation of the Dutch Reformed Church. In the same period, he taught Hebrew on what is now the Wartburg College in Rotterdam. Since 1982 he is an ordained minister of the Dutch Reformed Church. The same year he married Margret­ha Sterrenburg. They have a son and three daughters. In 1999 he received a Ph. D. at the Theological University of Apeldoorn. The subject of his thesis was The significance of Union and Communion with Christ in the Theology of John Owen (1616-1683). His promoter was prof. dr. Willem van ’t Spijker. Besides that, he has written several books and many articles covering diverse aspects of Biblical and Reformed faith and practice. He also wrote some smaller books and a number of articles on apologetics.

In 2010 Pieter de Vries received a second Ph. D. Degree at the University of Amsterdam. The field of this second dissertation was not the history of the church and its theology, but Hebrew and the Old Testament The subject of his second dissertation was the glory of the Lord in the Old Testament and especially in the book of Ezekiel. The supervisor of his second dissertation was prof. dr. Athalya Brenner. A revised version of this dissertation was published by Brill in 2015.

Since 1 September 2005 is De Vries is part time lecturer of biblical theology and hermeneu­tics at the Seminary of the Dutch Reformed Church (Continuing) (Hersteld Hervormde Kerk) (since May 2004 the confessional continuation of the Dutch Reformed Church) connected with the Free University of Amsterdam. Till September 2009 he also thought apologetics. Besides that he serves as a pastor the local con­gre­gation of the Reformed Church (Continuing) of Boven-Hardinxveld.

Lidmaatschap

Evangelical Theological Society
Society of Biblical Literature

Tyndale Felllowship

Oudtestamentisch Werkgezelschap

Nevenwerkzaamheden

Hersteld hervormde Gemeenten - Parttime Predikant Boven- Hardinxveld, 23 juni 2011
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017